Slattenpatten

Slattenpatten

Slattenpatten

Slattenpatten og hendes døtre fra Rønnebæksholm
v/ Vagn Birk Jensen, formand for Nørgaard/Schrøder-komiteen

En gammel trold får nyt liv.
Myten om Slattenpatten fortæller, at hun, når hun jages, slænger brysterne over skuldrene, så de ikke kommer i vejen for løbet. Man kan godt forestille sig, at en bh ville have været en bekvemmelighed for trolden Slattenpatten. Yndighederne ville med en bh af passende størrelse kunne snøres sammen og på den måde mindske luftmodstanden og øge flugthastigheden.

Inspirationen: fra Schrøder til Nørgaard
Kunstneren Bjørn Nørgaard har hentet inspiration til skulpturen Slattenpatten og hendes døtre fra Rønnebæksholm fra Abel Schrøders billedskærerarbejder og myten om den mytiske Slattenpatten eller Gøjemor, som er et sindbillede på Susåens rindende vande. Hun hører derfor naturligt hjemme som et vartegn for Næstved, den ældgamle by ved Susåen. Bjørn Nørgaard har i sit kunstværk valgt også at vise kvindefigurens børn.

Medlemmer af Nørgaard/Schrøder-komiteen kunne opleve kunstneren Bjørn Nørgaards fascination af Abel Schrøders berømte altertavler i Hammer, Vester Egesborg, Vejlø, Sct. Mortens og Sct. Peders Kirker. Bjørn Nørgaard udtalte, at altertavlerne kunne betegnes som international kunst, og at han i sit kunstneriske virke havde hentet stor inspiration hos Abel Schrøder. Slattenpat i Vejlø, som er Abel Schrøder den Yngres mest kendte skæring og den direkte inspiration til Slattenpatten og hendes døtre, blev også beundret af kunstneren.

Besøg Slattenpatten på Axeltorv og Schrøders værker i kirkerne
Slattenpatten blev oprindelig skabt i ler i foråret 2008 på Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter. Skulpturen afsløres den 15. juni 2010 på Axeltorv i Næstved og overdrages af komiteen som gave til Næstved Kommune. Den er ikke alene et moderne kunstværk af den internationalt kendte kunstner Bjørn Nørgaard. Den er også et synligt tegn, der peger tilbage på Næstveds gamle berømte billedskærerværksted, det Schrøderske værksted.

Arbejdet i Nørgaard/Schrøder–komiteen har været krævende, idet det ikke har været let at fremskaffe de nødvendige midler til kunstværket. Derfor er komiteens medlemmer dybt taknemmelige for Brand af 1848 Fonds enestående støtte til projektet. Uden den var kunstværket næppe blevet realiseret. Vi er også taknemmelige for de øvrige sponsorer, som har gjort det muligt at forsyne skulpturen med en kunstnerisk sokkel med Lindormen som motiv.

Det er mit håb, som præst, provst og formand for Nørgaard/Schrøder-komiteen, at rigtig mange vil besøge Slattenpatten og hendes døtre fra Rønnebæksholm på Axeltorv, og at de også vil huske at besøge inspirationskilderne til skulpturen. I flere end tyve af Næstved Provstis/Næstved Kommunes kirker findes der enestående værker af træ.

Slattenpatten er ikke en traditionel skønhed. Hun er af ældre dato, men kvindecharme har som bekendt ikke noget med alder at gøre. Tag derfor godt imod hende og hendes døtre.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019