Næstved Cityforening

Næstved Cityforenings mål er:

CityNaestved

  • At gennemføre fælles markedsføring for Næstved, for at knytte kunderne
    i byens naturlige handelsområde bedre fast til byens forretninger. 
  •  At søge at udvide Næstved handelsområde ved at vinde markedsandele. 
  •  At medvirke til at bevare og forbedre de miljømæssige kvaliteter i Næstved.

Næstved Cityforening ønsker gennem tæt dialog med Næstved Kommune og andre relevante samarbejdspartnere at have konstruktiv indflydelse på Citys struktur og fremtidige udvikling.

Foreningens kommunikationsstrategi: Glad og positiv ånd, der smitter af på vores kunder. Både i den eksterne og interne kommunikation. Vi går derfor ind for at dyrke og styrke den gode historie. Det er frivilligt, om man – som butiksejer o. lign. – vil være medlem af Næstved Cityforening. Vi vælger at betragte dette frivillighedsprincip som en styrke, hvorfor vi primært retter fokus på alle de områder, hvor enighed bringer os fremad.

Kontaktoplysninger:
Næstved Cityforening
Ringstedgade 11
4700 Næstved

Tlf.: 5577 8585
Mobil: 2720 0672

E-mail:  


www.naestvedcity.dk

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 18. november 2014