Skriv Din mening

Lad os høre Din mening eller kom med et godt forslag til budget 2020

Det er muligt at kommentere eller komme med gode forslag til budget 2020.

De kommunale arbejdsopgaver er delt op i udvalg og politikområder. Klik på det udvalg Du gerne vil skrive en kommentar til i menuen herunder.

Bemærk: Alle fagudvalg har behandlet budgetforslagene og Byrådet har afholdt budgetseminar. Indlæg/budgetforslag indtastet efter den 1. september 2019 bliver ikke lagt frem for Byrådet resten af budgetprocessen

Udvalg: Politikområde:
Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsydelser og Tilskud
                     
Børne- og Skoleudvalget Børn og Unge
Dagpasning
Undervisning
Plan- og Erhvervsudvalget Planlægning og Erhverv
Kultur- og Demokratiudvalget Kultur og Fritid
Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Ældre
Handicappede
Sundhed
Psykiatri 
Teknisk Udvalg Natur, Vand og Miljø
Trafik og Grønne Områder
Affald og Rotter
Økonomiudvalget Administration
IT
Jord og bygninger
Tværgående områder
Brand og Redning
Politikere 

 Vil du læse de seneste debatindlæg - kan du finde dem på dette link

Kontakt

Center for Koncernservice
Telefon: 5588 5600
Sidst opdateret den 5. november 2019