Kommunens Økonomiske politik

Næstved Kommunens overordnede økonomiske politik, bestående af 6 grundpiller, blev godkendt af Næstved Byråd den 25. februar 2014

 

1. Det strukturelle driftsoverskud på budgetterne skal årligt være på 175 mio. kr., svarende til ca. 3 procent af kommunens bruttodrifts- og anlægsudgifter. Det strukturelle overskud anvendes til likviditetsopbygning, afdrag på gælden og anlæg.

Det godkendte budget 2014 har et driftsoverskud på 182 mio. kr. Det foreløbige budgetforslag til budget 2015 har overskud på 87 mio. kr. i 2015, 58 mio. kr. i 2016 og 41mio. kr. i 2017.


2. Kommunens nettogæld (uden ældreboliger) skal årligt nedbringes, og i alt nedbringes med minimum 100 mio. kr. i denne byrådsperiode (2014-2018). På længere sigt skal kommunens gæld ned på landsgennemsnittet.

Der forventes en lille forøgelse af gælden i 2014 pga. udskudte lån fra 2013. I det foreløbige budget 2015 er der et nettoafdrag på gælden på 16 mio. kr. I 2016 er der en budgetteret nedbringelse af gælden på 20 mio. kr. I 2017 og 2018 er der en årlig budgetteret nedbringelse af gælden på 52 mio. kr. Det vil medføre en samlet nedbringelse af gælden på 125-130 mio. kr. i 2014-2018.


3. Kommunens gennemsnitslikviditet skal i denne byrådsperiode genopbygges til et minimumsniveau på 175 mio. kr., svarende til ca. 3 procent af kommunens bruttodrifts- og anlægsudgifter. På længere sigt skal kommunens gennemsnitslikviditet opbygges til 250 mio.kr.

Gennemsnitslikviditeten er ved udgangen af 2013 på 96 mio. kr. Der forventes et fald i likviditet i løbet af 2014, så den kommer ned på 30-60 mio. kr. sidst på foråret 2014, for derefter at stige til 60-90 mio. kr. ved udgangen af 2014. Ubalancerne i de kommende års budgetter skal ændres til budgetterede overskud, hvis mål om en gennemsnitslikviditet 175 mio. kr. skal opfyldes.


4. Skatten skal holdes i ro i forhold til det nuværende niveau, svarende til 25 procent indkomstskat, 25 promille grundskyld og 5 promille dækningsafgift (UÆNDRET).  

Indkomstskatteprocenten er på 25, hvilket er marginalt over landsgennemsnittet (24,9).
Grundskyldspromillen er også på 25, hvilket er lidt under landsgennemsnittet (26,25).
Dækningsafgiften af erhvervsejendomme er på 5 promille.


5. Der skal arbejdes målrettet med effektiviseringer i hele kommunen. Den nye effektiviseringsstrategi fastlægger rammerne for arbejdet med effektiviseringer i kommunen.

Der fremlægges en ny effektiviseringsstrategi i løbet af foråret 2014 


 6. Der kan ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til drift og anlæg. Ved budgetproblemer i løbet af året, skal der iværksættes og gennemføres kompenserede besparelser inden for udvalgets område. Årlige regnskabsunderskud på driften inden for politikområderne overføres til året efter. Bevillingsændringer på tværs af udvalgenes områder skal besluttes i forbindelse med de tre årlige tværgående budgetkontroller pr. 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Alle bevillingsændringer gives i forbindelse med en af de tre årlige budgetkontroller. Hermed fastholdes overblikket over bevillingsændringer, og der tages samtidig beslutning om finansiering af bevillingsændringerne, typisk i form af kompenserende besparelser. 

Kontakt

Center for Koncernservice
Telefon: 5588 5600
Sidst opdateret den 14. maj 2019