Betaling til kommunen

Herunder findes spørgsmål og svar om opkrævning, gebyr mv. (FAQ)

Hvem sender regninger?

Det er de enkelte centre der sender regningerne. Har du spørgsmål vedrørende en regning, skal du kontakte det center, der har sendt regningen til dig.

Betaling af: Udstedes af: Tlf.
Daginstitution/SFO 5588 3070
Ejendomsskat 5588 6049
Renovation 5588 6180
Parkeringsafgift 5588 6270
Boligindskudslån   5588 6600
Beboerbetaling Se tlf. nr. på din opkrævning

 

Hvor kan jeg betale regningen?

Du kan betale din regning på følgende måder.

Hvis du betaler via netbank, skal du indtaste læselinien på opkrævningen/rykkeren .

 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan betale min regning?

Du kan kontakte Opkrævning telefonisk på telefon 5588 5576 eller personligt i Rådmandshaven 20 inden betalingsdatoen overskrides, hvis du ikke kan betale regningen.
På nogle regninger kan der gives en forlænget betalingsfrist eller laves en kortere afdragsordning.

Klik her og se Opkrævningspolitikken for Næstved Kommune.  

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler til tiden?

Hvis du ikke betaler din regning til tiden, sender Opkrævning en rykker med et rykkergebyr på 250,00 kr. pr. rykker. Rykkergebyrets størrelse er fastsat af Økonomiudvalget i henhold til Den kommunale rente- og gebyrlov. Du kan finde loven her.

Der beregnes renter ved for sen betaling af en række regninger. Renter opkræves altid i henhold til lovgivningen. 

Betaler du ikke din ejendomsskat, renovation eller andre krav som påhviler din ejendom, vil du først modtage en rykker, derefter en varsling og til sidst en underretning om udlæg. Underretning om udlæg vil blive tillagt en retsafgift. En udlægningsforretning er det møde, hvor den kommunale pantefoged tager udlæg i din ejendom for din gæld til kommunen. Kommunen kan foretage udlæg, selv om du ikke er tilstede. At kommunen tager udlæg betyder, at kommunen får sikkerhed i din ejendom for din gæld til kommunen. Når kommunen har foretaget udlæg, kan kommunen få din ejendom sat til salg på en tvangsauktion. En Tvangsauktion er et tvunget offentlig salg af din ejendom som foretages af fogedretten.
Du kan undgå at kommunen foretager udlæg, hvis du betaler hele dit skyldige beløb inden mødedatoen.

Hvis du får overskydende skat, negativ moms eller andre tilgodehavender fra det offentlige, skal du være opmærksom på, at der kan ske en modregning i disse udbetalinger til din gæld hos Næstved Kommune. Hvis din gæld vedrører betaling for dag- og fritidstilbud, kan der også ske modregning i børne- og ungeydelsen. Dette er gældende, selvom der er indgået en betalingsaftale.

 

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler rykkerskrivelsen?

Betaler du ikke din regning til kommunen vil kravet blive oversendt til Gældsstyrelsen og det vil betyde ekstra omkostninger. 
Gældstyrelsen opkræver egne gebyrer og renter i forbindelse med inddrivelsen.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har betalt for meget?

Hvis du har indbetalt for meget kan du rette henvendelse til Opkrævning på 5588 5576 eller sende en mail til
Vi udbetaler til din nemkonto

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil klage?

 
Ønsker du at klage over rykkergebyr, renter eller anden afgørelse truffet af Opkrævning, kan du sende en klage til:
eller til: Center for Koncernservice, Team Finans og Opkrævning, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved.

Vi sørger efterfølgende for at sende klagen videre til rette myndighed.

 

Kontakt

Center for Koncernservice, Opkrævning
Telefon: 5588 5576
E-mail:
Sidst opdateret den 26. november 2019