Omsorg

Takster 2020

Kørsel til dagcenter (både ud og hjem) Kr. pr. gang  56,00
Natophold (bl.a. til dækning af udgifter til vask og linned)  Kr. pr. nat/døgn 40,00
Forplejning og natophold  Kr. pr. nat/døgn 123,00
Gæstestue (midlertidig ophold) Kr. pr. døgn 144,00
Gæstestuer indenholder opkrævning for personligt tøj og forbrug af vaskeklude)
Servicepakke (udvalgte plejeboliger):
Leje/vask af sengelinned Kr. pr. mdr. 353,00
Vask af personligt tøj m.m. Kr. pr. mdr. 215,00
Rengøringsartikler Kr. pr. mdr. 86,00
Pensionisters betaling for madservice:
Hovedret og biret  Kr. pr. dag  61,00
Hovedret *  Kr. pr. dag  55,00
Frokostpakke ** Kr. pr. dag  31,50
Ydelser på plejehjemmene:
Morgenmad  Kr. pr. modul 28,00 
Middagsmad  Kr. pr. modul  64,50 
Middagsmad minus biret  Kr. pr. modul  60,00 
Aftensmad  Kr. pr. modul  33,50 
Forplejning ialt *  Kr. pr. måned  3.759,00 
Forplejning ialt minus biret *  Kr. pr. måned 3.759,00 

I modulerne på plejehjemmene er indeholdt mellemmåltider.
*) Beløb reguleres en gang årligt jf. lov om satsreguleringsprocent. I lighed med tidligere år opkræver Næstved Kommune den maksimale takst for forplejningspakke og hovedret madservice. De lovmæssig lofter for 2020 er udmeldt fra Sundheds- og Ældreministeriet i CIS nr. 9926 af 29-10-2019.
**)Oprindeligt de direkte omkostninger prisfremskrevet.

Handicapområdet:
Maerskvej - § 110 forsorgshjem 
Værelse  Kr. pr. døgn  94,00
Kost  Kr. pr. døgn  86,00
Værelse, unge  Kr. pr. døgn  73,00


Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 5. december 2019