Affaldshåndtering

Takster 2020

Alle takster er ekskl. moms
Grundgebyr:
Enfamiliehuse m.m. Kr. pr. år 555,56
Etageboliger Kr. pr. år 388,89
Sommerhuse Kr. pr. år 333,33
Genbrugspladser:
Enfamiliehuse m.m. Kr. pr. år  924,61
Etageboliger Kr. pr. år  647,22
Sommerhuse Kr. pr. år  554,76
(Ny takst fra 2017 - var tidligere en del af grundgebyret)
Husholdninger: 
110 ltr. sæk, ugetømning  Kr. pr. år 1.372,66
180 ltr. container, 14, dages tømning  Kr. pr. år 673,01
240 ltr. container, 14 dages tømning  Kr. pr. år 731,27
Sommerhuse: 
110 ltr. sæk, 32 tømninger Kr. pr. år  964,96
Storskrald:
(Gælder ikke etageboliger) Kr. pr. år 113,19
Tilvalg:
Haveaffald  8 afhentninger 280,75
Ekstrasække 5 stk.  156,67
Takster på øvringe ordninger og tilvalg fremgår af særskilt takstblad    

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Affald
Telefon: 5588 6180
E-mail:
Sidst opdateret den 5. december 2019