Bibliotekstakster

Takster 2019

Biblioteket har eget reglement og takstblad.                  

Leje af lokaler på Næstved Bibliotek:
Bibliotekssalen. grundtakst  Pr. dag  2.675,00 
Foreninger  Pr. dag   265,00
Oplysningsforbund (over 4 timer) Pr. dag   265,00
Oplysningsforbund (under 4 timer)  Pr. dag   Gratis
     
Møderum 1-3  Pr. dag  900,00 
Foreninger  Pr. dag   80,00
Oplysningsforbund (Over 4 timer)  Pr. dag   80,00
Oplysningsforbund (under 4 timer)  Pr. dag   Gratis
     
Afbookningsgebyr: Ved afbookning senere end 30 dage før arrangementsdato samt ved manglende anvendelse af lokalet  265,00
Teknisk assistance hverdag inden kl. 17.00  Pr. time   300,00
Teknisk assistance øvrig tid Pr. time   475,00
(Ved alle møder skal der minimum betales for 1 times assistance) 
     
Gebyr ("bøder) ved overskridelse af indleveringsfristen med     
1-10 dage, børn (0-17 år)  Pr. lån  0,00
1-10 dage, voksne  Pr. lån   20,00
11-30 dage, børn (0-17 år)  Pr. lån   50,00
11-30 dage, voksne  Pr. lån   100,00
Efter 31 dage, børn (0-17 år)  Pr. lån   120,00
Efter 31 dage, voksne  Pr. lån   235,00
Gebyret betales for materialer, der er lånt samtidig, som har samme lånefrist, og som afleveres samlet.  Der udsendes advis pr. e-mail 2 dage før afleveringsfrist.
Der opkræves gebyr for overskridelse af lånetiden, selvom rykker (hjemkaldelse) ikke er fremsendt.
Der sendes hjemkaldelse, når lånefristen er overskredet med 1 uge. Efter 36 dage sendes regning med erstatningskrav.
Øvrige ydelser:    
Kopi/print (sort/hvid/farve)  Pr. side   2,00
Erstatningslånerkort  Pr. stk.   10,00


Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Næstved Bibliotek og Borgerservice
Telefon: 5588 4000
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019