Borgerservice

Takster for adresseoplysninger, pas, kørekort med mere 2019. Taksterne er lovbestemt.

Sundhedskort, pas mv. :
Adresseoplysning  Pr. stk. kr. 75,00
Bopælsattester  Pr. stk. kr. 75,00
Sundhedskort  Pr. stk. kr. 205,00
Legitimationskort Pr. stk. kr. 150,00
Pas børn 0-11 år  Pr. stk. kr. 115,00
Pas børn 12-17 år Pr. stk. kr. 143,00
Pas voksne 18-64 år  Pr. stk. kr. 628,00
Pas over 65,5 år Pr. stk. kr. 378,00
Pas og kørekortbillede  Pr. stk. kr. 139,00
Kørekorttakster:
Nyt kørekort (duplikat) Pr. stk. kr. 280,00
Ombytning af kørekort indenfor EU  Pr. stk. kr. 280,00
Tillægsprøve - BE  Pr. stk. kr. 280,00
Kørerlære køreprøve gebyr  Pr. stk. kr. 340,00
Kørekort erhvervsmæssig  Pr. stk. kr. 280,00
Kørekort udenfor EU  Pr. stk. kr. 280,00
Køreprøve  Pr. stk. kr. 600,00
Midlertidig erstatningskørekort  Pr. stk. kr. 170,00
Kontrollerende køreprøve  Pr. stk. kr. 890,00
Kørekort fornyelse Pr. stk. kr. 140,00
Kørekort fornyelse C og D  Pr. stk. kr. 180,00
Fornyelse kørelærer godkendelse  Pr. stk. kr. 280,00
Fornyelse af erhvervs ved tidsbegrænsning  Pr. stk. kr. 120,00
Køreprøve, stor knallert  Pr. stk. kr. 245,00
Køreprøve, lille knallert u. 18 år  Pr. stk. kr.  470,00
Køreprøve, lille knallert o. 18 år  Pr. stk. kr. 140,00
Kontrol køreprøve, stor knallert  Pr. stk. kr.  260,00
Midl. erstatningskørekort til lille og stor knallert  Pr. stk. kr. 140,00

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice, Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 9. januar 2020