Dagtilbud

Takster 2020

Forældrebetaling i daginstitutioner/SFO

Dagplejen 0-2 år (11 mdrs. betaling)
32 timer *) Kr. pr. mdr. 2.033,00
43 timer *) Kr. pr. mdr. 2.731,00
48 timer fuld tid Kr. pr. mdr. 3.049,00
30 timer deltid Kr. pr. mdr. 1.906,00
Børnehaver (11 mdrs. betaling)
Fuld tid Kr. pr. mdr. 1.992,00
Deltidsplads 25 timer *) Kr. pr. mdr. 1.160,00
Deltidsplads 35 timer *) Kr. pr. mdr. 1.547,00
Deltidsplads 30 timer Kr. pr. mdr. 1.160,00
Rudolf Steiner (deltid) Kr. pr. mdr. 1.741,00
*) Takst for børn, der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til andet tilbud.
Integrerede institutioner (11 mdrs. betaling)
0-2 år, fuld tid Kr. pr. mdr. 3.303,00
0-2 år, deltidsplads 25 timer *) Kr. pr. mdr. 1.924,00
0-2 år, deltidsplads 35 timer *) Kr. pr. mdr. 2.565,00
0-2 år, deltidsplads 30 timer Kr. pr. mdr. 1.924,00
3-5 år, fuld tid Kr. pr. mdr. 1.992,00
3-5 år, deltidsplads 25 timer *) Kr. pr. mdr. 1.160,00
3-5 år, deltidsplads 35 timer *) Kr. pr. mdr. 1.547,00
3-5 år deltidsplads 30 timer Kr. pr. mdr. 1.160,00
*) Takst for børn, der allerede er indmeldt. Ordningen ophører ved udmeldelse eller overgang til andet tilbud.
Aftenåbent (11 mdrs. betaling)
Kl. 17.00 - 18.00 Kr. pr. mdr. 115,00
Kl. 17.00 - 20.00 (Tryllefløjten)  Kr. pr. mdr.  381,00
Frokostordning (11 mdrs. betaling)
Ønskeøen Kr. pr. mdr. 540,00
Rumlepotten Kr. pr. mdr. 550,00
SFO (11 mdrs. betaling)
SFO I - Fra 1. april før skolestart til og med 3. kl. Kr. pr. mdr. 1.927,00
SFO II Kr. pr. mdr. 1.161,00
SFO II Hvis der vælges, at gøre brug af morgen- og/elller ferieåbning Kr. pr. mdr. 1.870,00
Puljeinstitutioner (12 mdrs. betaling):  
Noas Ark (Vuggestue) Halv tid Kr. pr. mdr. 1.416,00
Noas Ark (Vuggestue) Fuld tid Kr. pr. mdr. 2.832,00
Noas Ark (Børnehave) Halv tid Kr. pr. mdr.  823,00
Noas Ark (Børnehave) Fuld tid Kr. pr. mdr. 1.645,00
Specialpædagogisk Netværk (12. mdrs. betaling)
Egehuset, klub 10-18 år Kr. pr. mdr. 1.064,00
Egehuset, klub 6-9 år Kr. pr. mdr. 1.766,00
Egehuset, halv tid 13-18 år Kr. pr. mdr. 532,00 
Akaciehuset, vuggestue, fuld tid Kr. pr. mdr. 3.028,00
Akaciehuset, børnehave, fuld tid Kr. pr. mdr. 1.826,00
Søskenderabat: Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% på betalingen for øvrige ordninger

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole, Dagtilbud
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 10. december 2019