Udlejning af Grønne områder

Takster for leje af grønne arealer 2020

Udlejning af grønne områder: 
Taksten reguleres årligt med den gennemsnitlige pris og lønstigning afrundet til hele kroner. 
Udlejning af areal hvor lejer har en indtægt i forbindelse med aktiviteten  Kr. pr. opstillingsdag 828,00

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:
Sidst opdateret den 5. december 2019