Lokaler og Udendørsanlæg

Takster 2020

Gælder kun særudlån til Folkeoplysende foreninger

Sæsonudlån
Skolehal Kr. pr. time 79,00
Atletikstadion og rulleskøjtebane Kr. pr. time 30,00
Fodboldbane, klasse- og faglokaler Kr. pr. time 21,00
3-4 krocketbaner Kr. pr. time 21,00
Gymnastiksale Kr. pr. time 21,00
Tennisbane Kr. pr. time 16,00
Håndboldbane, 7 og 5 mandsbane Kr. pr. time 12,00
1-2 krocketbaner Kr. pr. time 12,00
Omklædningsrun uden baner Kr. pr. time 5,00
Petanque Kr. pr. time 5,00
Kunstgræsbane i vintersæson 1/11- 31/3 + evt. lys
(Kunstgræsbane for hjemmehørende klub: 1/11 - 31/3: Takst som en 11 mands fodboldbane)
Kr. pr. time 200,00
Lys 125 LUX Kr. pr. time 50,00
Lys 250 LUX Kr. pr. time 75,00
Enkeltudlån:
Mødelokaler Kr. pr. dag 199,00
Sale (> 200 m2) Kr. pr. dag 606,00
Haller og større sale (< 200 m2) Kr. pr. dag 1010,00
Overnatningsarrangementer Kr. pr. deltager 21,00
Enkeltstående bookinger af mødelokaler i indtil 4 timer for folkeoplysende foreninger er gratis
Faste udlån:
"Egne" mødelokaler Kr. pr. m2 87,00
"Egne" mødelokaler i sekundært rum Kr. pr. m2 46,00
(Med "egne" menes lokale, som foreningen alene råder over hele året)

 
Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 5. december 2019