Lokaler og Udendørsanlæg

Takster 2019

Gælder kun særudlån til Folkeoplysende foreninger

Sæsonudlån
Skolehal Kr. pr. time 77,00
Atletikstadion og rulleskøjtebane Kr. pr. time 29,00
Fodboldbane, klasse- og faglokaler Kr. pr. time 20,00
3-4 krocketbaner Kr. pr. time 20,00
Gymnastiksale Kr. pr. time 20,00
Tennisbane Kr. pr. time 15,00
Håndboldbane, 7 og 5 mandsbane Kr. pr. time 12,00
1-2 krocketbaner Kr. pr. time 12,00
Omklædningsrun uden baner Kr. pr. time 5,00
Petanque Kr. pr. time 5,00
Enkeltudlån:
Mødelokaler Kr. pr. dag 194,00
Sale (> 200 m2) Kr. pr. dag 590,00
Haller og større sale (< 200 m2) Kr. pr. dag 983,00
Overnatningsarrangementer Kr. pr. deltager 20,00
Enkeltstående bookinger af mødelokaler i indtil 4 timer for folkeoplysende foreninger er gratis
Faste udlån:
"Egne" mødelokaler Kr. pr. m2 85,00
"Egne" mødelokaler i sekundært rum Kr. pr. m2 45,00
(Med "egne" menes lokale, som foreningen alene råder over hele året)

 
Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 8. april 2019