Rønnebæksholm

Takster og vilkår for 2020

Herskabsstalden: 
Lokalerne kan lejes til alle formål, dog undtaget fester af privat karakter. Ledelsen kan afvise arrangementer, der skønnes ikke at passe ind i det samlede indtryk for Rønnebæksholm. Lokalerne udlejes/udlånes ikke uden opsyn af personale, og derfor udleveres der ikke nøgler. Alle drikkevarer leveres  og købes gennem Rønnebæksholm.  Alle priser er ekskl. moms

Eksterne brugere:
Lokaleleje, Vognporten (stueplan) eller mødelokale (1. sal)  Kr. pr. time 950,00
Lokaleleje, begge lokaler (vognporten og mødelokale 1. sal) Der beregnes leje for min. 5 timer og max. 10 timer pr. påbegyndt døgn. Kr. pr. time 1.665,00
Klargøring (oprydning) 1.540,00
Rådighedsgebyr/opsyn, hverdage indtil kl. 17 Kr. pr. time 345,00
Rådighedsgebyr/opsyn, øvrig tid Kr. pr. time 575,00
Taksterne er inkl. adgang til inventar, teknik, køkkenservice og almindeligt forbrug af el, vand,  varme og rengøring. Max kapacitet er 130 personer. Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette
Interne brugere:
Mindre møder    0,00
Klargøring (oprydning, rengøring)    1.540,00
Personaleassistance, hverdage indtil kl. 17 Kr. pr. time  375,00
Personaleassistance, øvrig tid Kr. pr. time  575,00
Mulighed for tilkøb af adgang til udstillingen i hovedbygningen mv. efter aftale.
Sponsoraftale:
VIP sponsorer har Herskabsstalden stillet gratis til rådighed i forhold til lokaleleje én dag årligt, og ved leje af herskabsstalden derudover gives 25% rabat i lokaleleje. 
10.000 kr. sponsorer kan leje Herskabsstalden og få 15% rabat på lokaleleje.
Brug af mødelokaler - eksterne brugere (Drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm):
Leje af mødelokale mandag-fredag kl. 9-16 Kr. pr. time 260,00
Leje af mødelokaler øvrig tid Kr. pr. time 450,00
Brug af mødelokaler - interne brugere:
Leje af mødelokale mandag-fredag kl. 9-16 Kr. pr. time 0,00
Gebyr (forplejning, oprydning mv.) mandag-fredag 9-16 Kr. pr. time 345,00
Gebyr (forplejning, oprydning mv.) øvrig tid Kr. pr. time 575,00
Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette individuelt
Entre mv. til udstilling:    
Almindelig entre Kr. pr. person 60,00
Grupper - min. 10 personer Kr. pr. person 50,00
Medlemmer af Venneforeningen Kr. årligt pr. person 95,00
Børn, unge under 18 år og studerende Kr. pr. person 0,00
Koncerter og særlige arrangementer Kr. pr. person 0,00 
Grupper - min. 10 personer - udenfor åbningstid 300 kr. + entre pr. person
Rundvisning Kr. pr. gruppe 650,00
Skoleklasser/skolebesøg i åbningstiden Kr. pr. klasse 0,00
Undervisningsforløb (udvalgte udstillinger) Efter tilbud

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 5. december 2019