Rønnebæksholm

Takster og vilkår for 2019

Herskabsstalden: 
Lokalerne kan lejes til alle formål, dog undtaget fester af privat karakter. Ledelsen kan afvise arrangementer, der skønnes ikke at passe ind i det samlede indtryk for Rønnebæksholm. Lokalerne udlejes/udlånes ikke uden opsyn af personale, og derfor udleveres der ikke nøgler. Alle drikkevarer leveres  og købes gennem Rønnebæksholm.  Alle priser er ekskl. moms

Eksterne brugere:
Lokaleleje, Vognporten (stueplan) eller mødelokale (1. sal)  Kr. pr. time 910,00
Lokaleleje, begge lokaler (vognporten og mødelokale 1. sal) Der beregnes leje for min. 5 timer og max. 10 timer pr. påbegyndt døgn. Kr. pr. time 1.620,00
Klargøring (oprydning) 1.490,00
Rådighedsgebyr/opsyn, hverdage indtil kl. 17 Kr. pr. time 330,00
Rådighedsgebyr/opsyn, øvrig tid Kr. pr. time 550,00
Taksterne er inkl. adgang til inventar, teknik, køkkenservice og almindeligt forbrug af el, vand,  varme og rengøring. Max kapacitet er 130 personer. Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette
Interne brugere:
Mindre møder    0,00
Klargøring (oprydning, rengøring)    1.500,00
Rådighedsgebyr (regnet fra ankomst til afgang) Kr. pr. time  330,00
+ følgende takster, hvis der ønskes personaleassistance ved arrangementet:
Personaleassistance, hverdage indtil kl. 17 Kr. pr. time  330,00
Personaleassistance, øvrig tid Kr. pr. time  550,00
Mulighed for tilkøb af adgang til udstillingen i hovedbygningen mv. efter aftale.
Sponsoraftale:
VIP sponsorer har Herskabsstalden stillet gratis til rådighed i forhold til lokaleleje én dag årligt, og ved leje af herskabsstalden derudover gives 25% rabat i lokaleleje. 
10.000 kr. sponsorer kan leje Herskabsstalden og få 15% rabat på lokaleleje.
Brug af mødelokaler - eksterne brugere (Drikkevarer leveres og købes gennem Rønnebæksholm):
Leje af mødelokale mandag-fredag kl. 9-16 Kr. pr. time 250,00
Leje af mødelokaler øvrig tid Kr. pr. time 425,00
Brug af mødelokaler - interne brugere:
Leje af mødelokale mandag-fredag kl. 9-16 Kr. pr. time 0,00
Gebyr (forplejning, oprydning mv.) mandag-fredag 9-16 Kr. pr. time 260,00
Gebyr (forplejning, oprydning mv.) øvrig tid Kr. pr. time 435,00
Ønskes personaleassistance udover opsynsassistance aftales dette individuelt
Entre mv. til udstilling:    
Almindelig entre Kr. pr. person 60,00
Grupper - min. 10 personer Kr. pr. person 50,00
Medlemmer af Venneforeningen Kr. årligt pr. person 93,00
Børn, unge under 18 år og studerende Kr. pr. person 0,00
Koncerter og særlige arrangementer Kr. pr. person 0,00 
Grupper - min. 10 personer - udenfor åbningstid 300 kr. + entre pr. person
Rundvisning Kr. pr. gruppe 640,00
Skoleklasser/skolebesøg i åbningstiden Kr. pr. klasse 0,00
Skoleklasser/skolebesøg udenfor åbningstid Kr. pr. klasse 100,00
Undervisningsforløb (udvalgte udstillinger) Fra kr. 300,- efter tilbud

Kontakt

Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 4000
Sidst opdateret den 8. april 2019