Taxitilladelser m.m.

Takster for taxitilladelser 2018

Taxitilladelser m.m.
Tilladelse Kr. 1.539,00
Behandling af ansøgning Kr. 468,00
Førerkort Kr. 112,00
Påtegning af toldattest Kr. 161,00
Taksterne reguleres pr. 1. januar på grundlag af forbrugerprisindekset pr. november året før.
Trafikbøger Kr. 90,00
Bevillingsnummerplade Kr. Fremstillingspris + 26 kr.

Pr. 1/1-2018 administreres taxaområdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ovenstående takster er for de ansøgninger, som er modtaget i 2017.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 21. december 2017