Vandløbssager

Mindstegebyr for behandling af vandløbssager 2018

Taksterne reguleres pr. 1. januar pga. nettoprisindekset pr. oktober året før.
§ 21 - Behandling af sager efter kap. 2 og 3 (2 % af anlægssum) Kr. pr. sag 6.474,68

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 12. december 2017