Politiske mål 2014

De politiske mål for 2014 for Næstved kommune består af byrådsmål, fagudvalgsmål samt tværgående mål

Byrådsmålene er flerårige. De revideres én gang årligt på et temamøde i byrådet i maj/juni som et led i budgetprocessen.

Fagudvalgsmålene er som hovedregel et-årige. Dog er der mulighed for at udarbejde fagudvalgsmål med en længere tidshorisont ved at formulere årlige milepæle, der kan følges op på. 

Byrådsmål 2014  

Fagudvalgsmål 2014  

Tværgående mål 2014

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019