Politiske mål 2015

De politiske mål for 2015 for Næstved kommune består af byrådsmål og Politikområdemål

 

Byrådsmålene er flerårige. De revideres én gang årligt på et temamøde i byrådet i maj/juni som et led i budgetprocessen.

Politikområdemålene er som hovedregel et-årige. Dog er der mulighed for at udarbejde politikområdemål med en længere tidshorisont ved at formulere årlige milepæle, der kan følges op på. 

Byrådsmål 2015  

Politikområdemål 2015

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019