Politiske mål 2016

De politiske mål for 2016 for Næstved kommune består af Byrådsmål, Politikområdemål samt Tværgående mål.

 

Byrådsmålene er flerårige. De revideres én gang årligt på et temamøde i byrådet i maj/juni som et led i budgetprocessen.

Politikområdemålene er som hovedregel et-årige. Dog er der mulighed for at udarbejde politikområdemål med en længere tidshorisont ved at formulere årlige milepæle, der kan følges op på. 

Byrådsmål 2016  

Politikområdemål 2016

Tværgående mål 2016

Kontakt

Center for Koncernservice og Økonomi
Telefon: 5588 5600
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019