Center for Børn og Unge

Centret for Børn og Unge betjener alle børn og familier gennem Sundhedsplejen, og alle almene tilbud gennem rådgivning og vejledning. Derudover betjener centret børn og unge og deres familier, hvor de almene tilbud ikke er tilstrækkelige for at sikre børnenes trivsel og/eller udvikling, samt andre kommuner, der køber ydelser af Næstved Kommune.

Organisationsdiagram Center for Børn og Unge 
Hent et større organisationsdiagram

Foto af Thomas CarlsenCenterchef
Thomas Carlsen
Telefon: 5588 3011
E-mail:  

Opgaver

Hjælp til børn, unge og familier
Støtte til familier med børn med handicap
Støtte og rådgivning til de almene indsatser overfor børn
Særlige dagtilbud efter dagtilbudsloven.
Indsatser overfor alle børn og forældre efter sundhedsloven
Pædagogisk psykologisk rådgivning efter folkeskoleloven

Personale

Der er ca. 473 medarbejdere i Center for Børn og Unge.

Ansvarlig direktør

Hanne Dollerup
E-mail:
Telefon: 5588 5005

Politiske udvalg

Centrets arbejdsområde sorterer under følgende politiske udvalg:
Børne- og skoleudvalget

Centrets hovedadresse
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

 

Kontakt

Center for Børn og Unge
Telefon: 5588 3110
Sidst opdateret den 8. april 2019