Frivillighedspolitik

Formålet med frivillighedspolitikken er at understøtte den frivillige og ulønnede indsats, som ydes på social- og sundhedsområdet.

Overordnet frivillighedspolitik

Handleplan for frivillighedspolitikken:

Næstved Kommune vil arbejde på at fremme den frivillige indsats mest muligt både økonomisk og praktisk.

Hvordan:

Næstved Kommune ønsker at forpligte de sociale områders ledere og medarbejdere til en aktiv inddragelse af det frivillige og sociale arbejde og af den viden der er, til både medarbejdere og ledere.

Hvordan:

Næstved Kommune ønsker, at frivillige organisationer, foreninger, virksomheder og enkeltpersoner tager et medansvar for løsning af sociale opgaver i Næstved Kommune.

Hvordan:

Næstved Kommune ønsker en tæt dialog mellem de nævnte parter indbyrdes og med kommunen. I principielle spørgsmål kan dette ske gennem høringer på organisationsplan, og i konkrete sager med den enkelte organisation og dennes medlemmer.

Hvordan:

Næstved Kommune
Kontakt Center for Kultur og Borgerservice
Telefon: 5588 3020
E-mail: