Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Hent Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitetStrategien bygger på en bred forståelse af forebyggelse, hvor en helhedsorienteret, tidlig og tværfaglig indsats er en forudsætning. Dette indebærer et bredt samarbejde, hvor offentlige og private instanser arbejder sammen. "Det kræver en hel landsby at opdrage et barn" er et gammelt indiansk ordsprog, der meget sigende påpeger behovet for det netværk, som giver børn og unge en opvækst i trygge og sikre rammer.

Strategien afstikker rammer og påpeger mangfoldigheden i det forebyggende arbejde. Med den nye strategi har vi fået en stærk og sammenhængende plan, der viser, hvordan vi i Næstved Kommune vil stå sammen for at forebygge ungdomskriminalitet.

Hent strategien i pdf

Kontakt

Center for Børn og Unge
Telefon: 5588 3110
Sidst opdateret den 8. april 2019