Nyheder

Vis seneste nyheder

Nyheder for april 2019

Antal samlede nyheder 26

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved

17. april 2019

Næstved Kommune har den 17.4.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Ting Jellinge Vej 6, 4262 Sandved.

Lad os køre sammen – borgermøde om mobilitet på landet

17. april 2019
Hvordan bliver det nemmere at komme rundt uden bil de steder, hvor der er langt mellem husene og længere mellem busserne? Det er temaet for en debataften 13. maj, som Movia og Næstved Kommunes Landdistriktsudvalg er vært for kl. 17.30 – 20.30. Alle borgere er velkomne til at deltage i mødet, som finder i Multihallen VUC, Teatergade 23, 4700 Næstved.

Nyt fra Næstved i uge 16

16. april 2019

Der er byrådsmøde den 23. april, du kan brevstemme til EU Parlamentsvalget frem til den 23. maj, og så søge om penge til et godt projekt, der styrker og forbedrer natur og friluftsliv senest den 26. maj. Skraldemanden kommer også til påske. Det er andet kan du læse om i Nyt fra Næstved i denne uge.

Indvindingstilladelser til to indvindinger af op til 9.000 m³ og 800 m³ grundvand

16. april 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelser til Fællesejevej 21 og Fællesejevej 41 til indvinding af henholdsvis 9.000 m3 og 800  m3 grundvand pr. år.

Realdania støtter byudvikling på Kvægtorvet med 3,5 mio. kr.

15. april 2019
På baggrund af Næstved Kommunes målrettede arbejde med udvikling af Næstved Bymidte, har Realdania valgt at støtte et af de konkrete projekter fra Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Det drejer sig en trappe på Kvægtorvet, der både er tænkt som opholdssted og plads til aktiviteter og arrangementer. Projektet er en del af Realdanias indsats "Hovedbyer på forkant", som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

Landzonetilladelse - Brønsagervej 10

12. april 2019
Næstved Kommune har i uge 15/2019 givet landzonetilladelse på Brøndagervej 10

Oplag af gamle skærver på Viaduktvej 21 i Lundby

11. april 2019

Banedanmark ønsker midlertidigt at opbevare skærver med bagharp i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Olieledning/pipeline på Næstved Banegård

11. april 2019

DSB ønsker at etablere en ny olieledning / pipeline på Næstved Banegård. Da olieledningen løber mellem to ejendomme, kræver etableringen tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Midlertidigt oplag af forurenet jord på Hovedgaden 35 i Lov

11. april 2019

Banedanmark (COWI) ønsker midlertidigt at opbevare jord ved Lov i forbindelse med en opgradering af jernbanen fra Ringsted til Rødby. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

De voksne i Næstved Kommune er meget idræts- og motionsaktive

10. april 2019
Hvad bruger børn og voksne i Næstved Kommune fritiden til - og hvordan synes foreningerne selv det går?

Etablering af minivådområde, Tornelundsvej 7, 4690 Haslev

9. april 2019

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Tornelundsvej 7, 4690 Haslev.

Landzonetilladelse - Sorøvej 69

9. april 2019
Næstved Kommune har i uge 15/2019 givet landzonetilladelse på Sorøvej 69

Nyt fra Næstved i uge 15

9. april 2019

Grundtvig & Grøn Guerilla er navnet på en inspirationstur til Jyderup Højskole 27. april. Her kan du få inspiration til at sætte gang i en grøn omstilling. Start rygestop 25. april eller mød Den Rullende Demensrådgivning. Du kan se åbningstiderne for genbrugspladsen i påsken - og selv tage derhen, eller du kan vælge at få dit haveaffald hentet. Søg midler til gadekærsprojekter eller bestil forårsslåning af vejrabatten. Har du brug for en hørekonsulent, så er der ændringer i den åbne træffetid. Det kan også være, at din interesse ligger i Tappernøje, hvor Kornmagasinet har generalforsamling. Så er det en god idé at læse Nyt fra Næstved i denne uge. 

Tillæg til miljøgodkendelse til ændring af husdyrproduktionen på Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle

8. april 2019
Næstved Kommune har den 8.4. 2019 meddelt et tillæg til miljøgodkendelsen på Tybjergvej 11a, 12 og 14, 4160 Herlufmagle.

Landzonetilladelse - Borgnakke Skov

5. april 2019
Næstved Kommune har i uge 14/2019 givet landzonetilladelse i Borgnakke Skov

Landzonetilladelse - Lov Enghavevej 13

5. april 2019
Næstved Kommune har i uge 14/2019 givet landzonetilladelse på Lov Enghavevej 13

Kontrol af busser til Skills

5. april 2019
Skills ruller derudad - og ja, vi har styr på de busser, som både Næstved Kommune og SkillsDenmark har lavet aftaler med.

Indvindingstilladelse til Brøndagervej 19 vandværk til indvinding af op til 2000 m3 grundvand pr. år

5. april 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til Brøndagervej 19 vandværk til indvinding af op til 2.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.879

Kommerciel kørsel på Nisseringens bilbane, Gambakkevej 14 i Holmegaard

5. april 2019

Næstved Kommune har meddelt tillæg til miljøgodkendelsen af Nisseringen. Dermed er der mulighed for at køre kommerciel bilkørsel på Nisseringens bane i dagtimerne.

Der skal ikke udføres miljøvurdering på Gambakkevej 14 i Holmegaard

5. april 2019

Motorsportskubben Nisseringen ønsker mulighed for kommerciel kørsel i dagtimerne.

Tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg

4. april 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Hørhavevej 1, 4250 Fuglebjerg
Størlingevej 38, 4733 Tappernøje

Endelig vedtagelse af lokalplan 073

4. april 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har d. 04.03.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 073 for opførelse af læskure og telemast ved Næstved Golfklub

Skills-talenter får skov i gave af Næstved

4. april 2019
   
Værsgo - her er dit helt eget træ i Næstved. En noget usædvanlig værtsgave er netop blevet givet til alle de unge talenter, der deltager i DM i Skills. Næstved Kommune planter et egetræ for hver deltager, som tilsammen kommer til at danne en skov - en Skills Skov, som vil bestå af 320 egetræer.

Landzonetilladelse - Lov Sønderskov 12

2. april 2019
Næstved Kommune har i uge 14/2019 givet landzonetilladelse på Lov Sønderskov 12

Nyt fra Næstved i uge 14

2. april 2019

Så er der DM i Skills i Næstved fra torsdag den 4. til lørdag den 6. april. Tag gerne cyklen, når du skal derhen. Skills i Næstved bliver stort - læs her, hvor stort det bliver. Der er borgermøde 10. april, hvor du kan komme med dit bidrag til, hvad pengene skal bruges til i kommunen. Du du kan høre om livet som fotograf 10. april eller være med til at starte et nyt lokalråd i centrum 25. april, hvis du bor i området. Hvis du har KOL, kan du deltage i genopfriskningstræning 10. april, og endelig er der igen søndagsåbent på genbrugspladserne i Herlufmagle og Mogenstrup. 

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

2. april 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Eskeskoven 4, 4700 Næstved
Eskeskoven 9, 4700 Næstved
Eskeskoven 46, 4700 Næstved
Klosterlunden 6, 4700 Næstved
Ræveagrene 16, 4700 Næstved

Vælg måned og kategori

Vælg en måned for at se alle nyheder fra en bestemt måned.

RSS-feed på naestved.dk

Ved at benytte RSS på naestved.dk kan du nemt få et overblik over nyheder på din computer uden at besøge hjemmesiden.

Et RSS-feed kan læses af nyere internetbrowsere (f.eks. Internet Explorer 7) og af selvstændige RSS-læsere.
Du kan kende RSS-feedet på det genkendelige RSS-logo med den orange farve.
Logo for RSS-feed