Stor tilslutning til borgermøde om Budget 2019

6. april 2018

Torsdag, den 5. april blev der for første gang afholdt et borgermøde om Næstved Kommunes budget. Omkring 100 mennesker mødte op til borgermødet og derudover deltog mange via Facebook.

 

Borgermøde budget 2019 borgere
Borgermøde om budget 2019

Der var stor opbakning til borgermødet om Næstved Kommunes Budget 2019, der blev afholdt i Gl. Ridehus torsdag den 5. april 2019. Formålet med mødet var at give borgerne større indsigt i budgetprocessen, at drøfte dilemmaer og prioriteringer, at få gode ideer og inspiration til, hvor serviceniveauet kan hæves og sænkes og ikke mindst at få gode ideer til anlægsprioritering.

Omkring 100 borgere, politikere og embedsmænd i kommunen tilbragte tre timer i økonomiens tegn, hvor kommunens økonomi, indtægter, udgifter og udfordringer blev gennemgået af økonomichef Steen Andersen. De politiske partiers gruppeformænd deltog derefter i en paneldebat med de fremmødte borgere, og desuden deltog gennemsnitligt 50 borgere i livestreamingen på kommunens Facebook-side. Diskussions- og spørgelysten var stor – især var der mange fra foreningslivet, der havde forslag til bedre og tættere samarbejde med kommunen. Skoler og børnehaver fyldte også en del i debatten. Se hele debatten her: https://bit.ly/2GF4mXD

Borgermøde budget 2019 politikere

Efter en kort pause blev der holdt to workshop-runder, hvor borgerne kunne "melde sig ind" i de enkelte politiske udvalg og komme med konkrete forslag, som udvalgsformanden, der sad med ved bordet, vil tage med videre i budgetprocessen.

Gennem hele mødet var der en konstruktiv stemning, en stor lyst til at komme med input og bidrage med ideer, og Næstved Kommune er glad for, at så mange havde lyst til at deltage i borgermødet.

Download slides fra Steen Andersens præsentation her 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Kommunikation
Telefon: 5588 5050
E-mail:
Sidst opdateret den 6. april 2018