Indvundne vandmængder og pejledata

15. december 2017

Indberetning om indvundne vandmængder


Alle vandindvindere er ifølge lovgivningen forpligtet til at registrere den indvundne mængde vand og indberette dette til kommunen.

Hvert år i december måned sender kommunen en erindring til vandværker, markvandere og andre med tilladelse til at indvinde grundvand.

Årets indvindingsmængde og pejledata skal indtastes i Næstved Kommunes Webløsning via nedenstående link senest 1. februar.

Læs mere om indberetning af vandmængder og pejledata via links

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 15. december 2017