Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelse - Broholmsvej 16

15. marts 2019
Næstved Kommune har i uge 11/2019 givet landzonetilladelse på Broholmsvej 16

Høring i forbindelse med nedrivning af skorstene på Kraftcentralen, Maglemølle

15. marts 2019
Næstved Kommune har d. 21. februar 2019 modtaget anmeldelse af nedrivning af 2 skorstene på en bevaringsværdig ejendom Maglemølle 82-84 i Næstved – Kraftcentralen.

Borgermøde om nyt lokalråd i Næstved Centrum

15. marts 2019

To borgere har taget  initiativ til at oprette et lokalråd i Næstved centrum. Er du interesseret i din midtby, så kom til mødet den 28.marts kl. 19.00 og hør mere. Det foregår i VUC Auditorium, Teatergade 23 i Næstved.

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Katrinevej 44, 4200 Slagelse

14. marts 2019

Næstved Kommune har den 14.3.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Katrinevej 44, 4200 Slagelse.

Borgermøde om nye vand- og svømmefaciliteter

12. marts 2019
Kultur- og Demokratiudvalget inviterer til borgermøde og til en dialog om de foreløbige overvejelser om, hvad det er for et anlæg, der skal bygges, og hvor det er muligt, at det skal bygges. Mødet foregår onsdag den 13. marts kl. 19.00-21.00 i mødelokale 2, Rådmandshaven 20 i Næstved. Alle er velkomne. Kom og vær med til at give dine input til de kommende politiske drøftelser og beslutninger.

Udkast til erhvervsstrategi i høring

11. marts 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har på deres møde den 4. marts 2019 besluttet at sende udkastet til en ny erhvervsstrategi for Næstved Kommune i høring i 4 uger.

Miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Holmevej 37, 4700 Næstved

7. marts 2019

Næstved Kommune har den 7.3.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af den eksisterende svineproduktion på Holmevej 37, 4700 Næstved, herunder med mulighed for at etablere en mindre gyllebeholder med fast overdækning.

Indvindingstilladelse til øget indvinding af op til 14.000 m³ grundvand til markvanding

7. marts 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til markvanding på ejendommen Sorøvej 511, 4700 Næstved, til indvinding af optil 14.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 216.645.

Endelig vedtagelse af lokalplan 080

7. marts 2019
Næstved Byråd har d. 26.02.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 080 for et område til center- og erhvervsformål ved Køgevej, Næstved

Informationsmøde om DSB-værkstedsareal ved Fladsågård

7. marts 2019

Sæt kryds i kalenderen X

Ansøgning om etablering af minivådområde

5. marts 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Tornelundsvej 7, 4690 Haslev.

Indvindingstilladelse til øget indvinding af op til 5.500 m³ grundvand

4. marts 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til øget indvinding fra 800 til 5.500  m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.892 på ejendommen Vester Egesborgvej 31, 4700 Næstved.

Information til naboer og øvrige parter til Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle om udvidelse af ejendommens dyrehold

26. februar 2019

Vi har modtaget en ansøgning om udvidelse af svineproduktionen på Ulstrupvej 26, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

 

Information til naboer og øvrige parter til Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle om ændringer af ejendommens dyrehold

26. februar 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

Landzonetilladelse - Lille Aversivej 2

22. februar 2019
Næstved Kommune har i uge 08/2019 givet landzonetilladelse på Lille Aversivej 2

Borgermøder