Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Landzonetilladelser på Sorøvej 65, Ravnebjergvej 7 og Englebjergvej 61 m.fl.

20. februar 2018
Næstved Kommune har i uge 08/2018 givet landzonetilladelse på Sorøvej 65, Ravnebjergvej 7 og Englebjergvej 61 m.fl.

Landzonetilladelser på Skovvej 10, Jenstrupvej 46 og Enghaven 1/Skovbovej 16A

20. februar 2018
Næstved Kommune har i uge 08/2018 givet landzonetilladelse på Skovvej 10, Jenstrupvej 46 og Enghaven 1/Skovbovej 16A

Tilladelse til udlægning af knust asfalt på Suså Landevej 101 i Herlufmagle

20. februar 2018

Næstved Kommune har givet tilladelse til udlægning af knust asfalt på Suså Landevej 101 4160 Herlufmagle.
Afgørelsen er truffet efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven.

Landzonetilladelse på Skælskørvej 99 og 99A

16. februar 2018

Næstved Kommune har i uge 07/2018 givet følgende landzonetilladelser:

Projektforslag til fritlægning af dræn i tilløb til Jydebækken

12. februar 2018
Næstved Kommune har modtaget ansøgning om fritlægning af dræn ved tt. Jydebækken.

Landzonetilladelse på Hammer Skolevej 7 og Karrebækvej 780

9. februar 2018

Næstved Kommune har i uge 06/2018 givet følgende landzonetilladelser:

Etablering af plansilo på Tulvej 5, 4700 Næstved

8. februar 2018
Næstved Kommune har vurderet, at etablering af en plansilo til ensilage på Tulvej 5, 4700 Næstved ikke kræver miljøgodkendelse efter §16a i husdyrbrugloven.

Forslag til Lokalplan 087

6. februar 2018

Forslag til Lokalplan 087 for et boligområde syd for Baunehøj, er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 5. februar 2018

Skovrejsning på Grevensvængevej 22, 4700 Næstved skal ikke miljøvurderes

6. februar 2018
Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af skovrejsning af 3,02 ha efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21.

Landzonetilladelse på Hammer Hestehave 6

2. februar 2018
Næstved Kommune har i uge 05/2018 givet landzonetilladelse på Hammer Hestehave 6

Høring af Regulativ for støj og støv

2. februar 2018

Høring af Regulativ for midlertidige støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG

30. januar 2018

HAR DU IDÉER ELLER FORSLAG TIL DETAILHANDELSPLANLÆGNINGEN?

Næstved Kommune skal i gang med at udarbejde en detailhandelsplan, som er et tillæg til Kommuneplan 2017.

Byrådet ønsker at udvide aflastningsområdet Næstved Nord for at fremtidssikre Næstveds position som handelsby og skabe plads til de store udvalgsvarebutikker, som i dag ikke finder naturlig plads i Næstved bymidte. Samtidig ønsker byrådet at arbejde for at understøtte et varieret by- og butiksliv i Næstved Bymidte og de øvrige byer i Næstved Kommune.

Inden Næstved Kommune går videre med den mere uddybende planlægning, vil vi gerne fortælle dig om vores forslag til denne planlægning og give dig mulighed for at komme med forslag og idéer.

Miljøgodkendelse til smågriseproduktion på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle

29. januar 2018
Næstved Kommune har den 29.1.2018 meddelt miljøgodkendelse til at udvide og ændre svineproduktionen på Valmosevej 9, 4160 Herlufmagle.

Tilladelse til krydsning af Fladsåen med vandledning

26. januar 2018
Næstved Kommune har givet tilladelse til Dysted Vandværk til krydsning af Fladsåen med en vandledning.

Miljøgodkendelse til ammekvægbesætning på Vester Egesborgvej 31, 4700 Næstved

25. januar 2018
Næstved Kommune har den 25.1.2018 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ammekvægbesætning på Vester Egesborgvej 31, 4700 Næstved.

Borgermøder