Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Restaurering af Grevensvænge vandløb

19. juli 2019

Næstved Kommune ønsker at foretage en restaurering af Grevensvænge vandløb bl.a. genåbnes en rørlagt strækning.

Ansøgning om vandtiltag i Holmegårds mose

19. juli 2019

Vi har modtaget ansøgning fra Naturstyrelsen om vandtiltag i Holmegaards Mose

Fremme af projektforslag om etablering af sandfang i Fladsåen ved Skovmøllevænge

19. juli 2019
Næstved Kommune har besluttet at fremme projektforslag om etablering af sandfang i Fladsåen, og projektforslaget sendes derfor i 4 ugers offentlig høring.

Ansøgning om etablering af minivådområde, Lundvej 12, 4700 Næstved

18. juli 2019
Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Lundvej 12, 4700 Næstved

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

16. juli 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på flere adresser
Ladbyvej 51A 7, 4700 Næstved
Loddervej 14, 4684 Holmegaard
Ræveagrene 45, 4700 Næstved
Stationsvej 52, 4684 Holmegaard
Vrangstrupvej 91, 4171 Glumsø
Ølsevej 20, 4171 Glumsø

Endelig vedtagelse af Lokalplan 093 for et solcelleanlæg øst for Blangslev

12. juli 2019

Næstved Byråd har den 25. juni 2019 endeligt vedtaget Lokalplan 093 for et solcelleanlæg øst for Blangslev.

Accept af anmeldelse om etablering af køresilo på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har vurderet, at etablering af en køresilo til ensilage på husdyrbruget på Åbovej 17, 4160 Herlufmagle ikke kræver miljøgodkendelse efter §16a eller §16b i husdyrbrugloven.

Ansøgning om etablering af minivådområde, Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

11. juli 2019

Vi har modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på Teglværksvej 68, 4736 Karrebæksminde

Miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle

11. juli 2019

Næstved Kommune har den 11.7.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af fjerkræproduktionen på Råsøvej 6, 4160 Herlufmagle.

Miljøgodkendelse til etablering af minkfarm på Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg

11. juli 2019

Næstved Kommune har den 11.7.2019 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en minkfarm på Lindekrogvej 8, 4250 Fuglebjerg.

Indvindingstilladelse til markvanding af op til 40.000 m3 grundvand pr. år

10. juli 2019
Næstved Kommune har meddelt fornyet og øget indvindingstilladelse fra 22.000 m³ til 40.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen Ny Præstøvej 311, 4700 Næstved fra borung med DGU nr. 221.833.

Landzonetilladelse - Ellekærvej 5

9. juli 2019
Næstved Kommune har i uge 28/2019 givet landzonetilladelse på Ellekærvej 5, 4160 Herlufmagle.

Indvindingstilladelse til Gelsted vandværk til indvinding af op til 100.000 m3 grundvand pr. år

4. juli 2019
Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til indvinding af op til 100.000 m3 grundvand pr. år til Gelsted vandværk

Miljøscreening af vådområde ved Saltø Å og Harrested Å

3. juli 2019
Kommunen har efter miljøvurderingsloven vurderet, at vådområde Syvhøje ved Saltø Å og Harrested Å ikke vil medføre sådanne påvirkninger af omgivelserne, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Miljøtilladelse til udvidelse af kvægbesætningen på Hammer Præstemark 13, 4700 Næstved

1. juli 2019

Næstved Kommune har den 1.7.2019 meddelt miljøtilladelse til udvidelse af den eksisterende kvægbesætning på Hammer Præstemark 13, 4700 Næstved.

Borgermøder