Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Forslag til sammenhængende politik for børn, unge og deres familier

27. januar 2020
Har du en holdning til, hvordan vi skaber det gode børne- og ungeliv i Næstved Kommune? Så vil Børne- og Skoleudvalget gerne invitere dig til at have en mening om vores forslag til sammenhængende politik for børn, unge og deres familier. 

Omisolering af bro over Suså

24. januar 2020

Næstved og Ringsted Kommune har godkendt Banedanmarks projekt om at ændre broen over Suså i st. 5156 m.

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 500 m3 grundvand pr. år til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle

23. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle til at indvinde optil 500 m3 grundvand pr. år til markvanding.

Projektforslag om rørlægning ved Spragelsevej

22. januar 2020

Næstved Kommune har udarbejdet projektforslag om rørlægning på privat ejendom ved Spragelsevej

Landzonetilladelse - Glumsø Slagtehus A/S

21. januar 2020

Næstved Kommune har i uge 4/2020 givet landzonetilladelse til Glumsø Slagtehus A/S.

Forslag til Lokalplan 083.1

20. januar 2020

Lokalplan 083.1 for den første byggeretsgivende etape i Stenlængegård er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020.

Omlægning af en rørlagt del af Møllebækken

19. januar 2020
Næstved Kommune har truffet afgørelse om, at der skal foretages en omlægning/udskiftning af alle rør på en rørlagt delstrækning af det offentlige vandløb, Møllebækken.

Etablering af minivådområde, Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle

17. januar 2020

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på Fensmarkvej 2B, 4160 Herlufmagle.

Accept af større mængde af slagger på Ulstrupvej 26 i Herlufmagle

17. januar 2020
Ekstra dispensation til lagtykkelse af affaldsforbrændingsslagge under staldbygninger på Ulstrupvej 26, Herlufmagle

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken

15. januar 2020

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020. I forlængelse deraf sendes forslaget i 8 ugers høring.

Borgermøde om Klimaplan 2020-2030

14. januar 2020
Byrådet i Næstved Kommune har sendt forslag til Klimaplan 2020-2030 i høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.
I forlængelse af dette vil Næstved Kommune gerne invitere til borgermøde. Her vil Klimaplan 2020-2030 blive præsenteret, og der afsættes tid til spørgsmål og debat efter præsentationen. Det bliver muligt at møde medlemmer af Teknisk Udvalg for en dialog om klimaplanen.

Landzonetilladelse - Ved sydbanen ved Hammer

10. januar 2020
Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse øst for sydbanen ved Hammer.

Landzonetilladelse - Lundebakkevej 11

6. januar 2020
Næstved Kommune har i uge 2/2020 givet landzonetilladelse på Lundebakkevej 11

Miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle

2. januar 2020

Næstved Kommune har den 30.12.2019 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle.

Information om ændringer af ejendommens dyrehold

20. december 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Borgermøder