Borgermøder og høringer

Seneste nyheder

Indvindingstilladelse til indvinding af op til 10.500 m3 grundvand pr. år til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved

12. november 2019

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Bøgesøvej 16, 4700 Næstved til at indvinde optil 10.500 m3 grundvand pr. år til husholdningsbrug og ejendommens dyrehold.

Nedsættelse af vandråd

8. november 2019
Den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027 understreges i loven som en væsentlig værdi. Inddragelsen sker gennem vandråd, som bistår kommunerne med at udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Etablering af minivådområde ved Tulvej – Flintemosevej, Everdrup, 4700 Næstved

7. november 2019
Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til etablering af et minivådområde på matr. nr. 2l, Bøgesø By, Everdrup mellem Bøgesø og Størlinge Skov.

Miljøtilladelse til ændring af husdyrbruget på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved

6. november 2019

Næstved Kommune har den 6.11.2019 meddelt miljøtilladelse til ændring af malkekvægbesætningen på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved.

Landzonetilladelse - Tulvej - Flintemosevej, Everdrup

6. november 2019
Næstved Kommune har i uge 45/2019 givet landzonetilladelse ved Tulvej - Flintemosevej, Everdrup, 4700 Næstved

Nyt fra Næstved i uge 45

5. november 2019

Vil du gøre din indflydelse gældende i landdistrikterne? Så kig her. Du har mulighed for at deltage i to borgermøder om henholdsvis Ældre- og Værdighedspolitik  21. november samt om lukningen af Græshoppebroen 20. november. Det er noget af det, der er skrevet om i Nyt fra Næstved i uge 45.

Miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg

30. oktober 2019

Næstved Kommune har den 29.10.2019 meddelt tillæg til ejendommens miljøgodkendelse til ændring af husdyranlægget på Sneslevvej 56, 4250 Fuglebjerg.

Endelig vedtagelse af lokalplan 103

29. oktober 2019
Plan- og Erhvervsudvalget har d. 07.10.2019 endeligt vedtaget Lokalplan 103 for et boligområde syd for Klosterskoven, Næstved.

Landzonetilladelse - Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

29. oktober 2019
Næstved Kommune har i uge 44/2019 givet landzonetilladelse på Pøllegårdsvej 10, Tybjerglillevej 36 og Assendrupvej 6

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Energinets kompressorstation

28. oktober 2019
Næstved Kommune har givet tilladelse til udledning af vej-, overflade- og tagvand til Krobækken fra vej og kompressorstation på Hestehavevej 2, 4733 Tappernøje.

Information om ændringer af ejendommens dyrehold

28. oktober 2019

Vi har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 4, 4160 Herlufmagle. Der ansøges om miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

 

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger som udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

By- og boligkvarter ved Stenlængegård: Høringsfrist bliver rykket

28. oktober 2019
Næstved Byråd godkendte den 8 oktober 2019, at forslag til rammelokalplan nr. 083, lokalplan 083.1 og forslag til kommuneplan nr. 12 for et by- og boligkvarter ved Stenlængegård sendes i høring, og at der holdes borgermøde i november måned.

Tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl

25. oktober 2019

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til vandindvinding som følge af gravning under grundvandsspejl, med en indvinding på optil 30.000 m³ grus samt indvinding og recirkulering af optil 1.000 m³ overfladevand pr. døgn, fra aktiv gravesø til grusvask og støvbekæmpelse på matr.nr.1a Stenskov, Mogenstrup Bøgesøvej 28, 4700 Næstved.  

Udledningstilladelse - Mogenstrup grusgrav syd

25. oktober 2019
Næstved Kommune har meddelt tilladelse til udledning af recirkuleret vand fra grusvask på, matr.nr. 1a, Stenskov, Mogenstrup

Krydsning af vandløb i forbindelse med etablering af forstærkergasledning mellem Ringsted og Fensmark

22. oktober 2019
Dansk Gas Distribution har i forbindelse med etablering af en forstærkningsledning fra naturgasnettet ved Ringsted til naturgasnettet ved Fensmark ansøgt om at krydse både en række kendte vandløb samt private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

Borgermøder