Landzonetilladelse på Gammel Skovridervej 2, Skovvej 7 og Hovkrog 9

13. april 2018

Næstved Kommune har i uge 15/2018 givet landzonetilladelse på Gammel Skovridervej 2, Skovvej 7 og Hovkrog 9

Landzonetilladelse til etablering af 100 m2 sø på matr. nr. 2a, Ladby By, Herlufsholm, beliggende Gammel Skovridervej 2, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til et vandhul på 2000 m2 på matr. nr. 11, Holme.Olstrup By, Holme-Olstrup, beliggende Skovvej 7, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til 44 m2 drivhus i forlængelse af drivhus på matr. nr. 1æ, Sparresholm Hgd., Toksværd, beliggende Hovkrog 9, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 11. maj 2018

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 13. april 2018