Landzonetilladelse på Strandvejen 11

13. april 2018

Næstved Kommune har i uge 15/2018 givet landzonetilladelse på Strandvejen 11

Landzonetilladelse til opsætning af lysmaster ved ridebane på matr. nr. 1a, Bredeshave, Snesere, beliggende Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 11. maj 2018

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 13. april 2018