Sundhedspolitik i høring

14. august 2019

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget vedtog på møde 13.8.19 et forslag til ny sundhedspolitik, der vil være gældende fra 2020. Nu bliver forslaget sendt i 4 ugers offentlig høring. Det betyder, at alle borgere, foreninger mv. har mulighed for at give deres mening til kende om forslaget. 

Du finder hele forslaget til Sundhedspolitik 2020 her

Høringssvar sendes til

Høringsperioden slutter torsdag den 12. september 2019 kl. 9.00.

Når du indsender dit høringssvar, giver du samtidig kommunen tilladelse til at bringe dit høringssvar på kommunens hjemmeside og i den politiske beslutningssag.

Høringssvar vil blive politisk behandlet af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget den 1. oktober 2019

 

Fra politik til handling

Vi gør opmærksom på, at Sundhedspolitikken er en overordnet og langsigtet rammepolitik, der viser hvilken retning, Næstved Kommune ønsker at arbejde med sundhed.
Når Sundhedspolitikken er godkendt, skal Omsorgs- og forebyggelsesudvalget efterfølgende udvælge de pejlemærker fra politikken, der skal sættes særligt fokus på de kommende år. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet 2-årige strategier med konkrete mål og initiativer for hvert af de valgte pejlemærker. Strategierne bliver udarbejdet i samarbejde med relevante aktører (fx medarbejdere fra relevante fagområder i kommunen, forskellige organisationer, foreninger, råd, borgerrepræsentanter, aktører fra det øvrige sundhedsvæsen)

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Næstved Sundhedscenter, Katrine Lund Kragbak tlf. 2486 3717 eller via mail til
Sidst opdateret den 14. august 2019