Landzonetilladelser - Ulstrup, Gelsted, Fensmark, Kalby

15. december 2017

Næstved Kommune har 12-12-2017 givet følgende landzonetilladelser:

Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagen indgives via Klageportalen, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet senest den 12. januar 2018

Planklagenævnet opkræver et klagegebyr. Du kan læse mere om gebyr, klageregler og -vejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. december 2017