Tilladelse til midlertidig bro over tilløb til Jernbanegrøften

21. december 2018

På Banedanmarks byggeplads ved banedæmningen ved Hammer etableres i 2019 en midlertidig gangbro hen over privat vandløb., tilløb til Jernbanegrøften.

Der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven. Tilladelsen kan du se her.

Tilladelse (pdf. nyt vindue)

Klagefristen er den 25. januar 2019.

 

Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 21. december 2018