Landzonetilladelse på Hammer Skolevej 7 og Karrebækvej 780

9. februar 2018

Næstved Kommune har i uge 06/2018 givet følgende landzonetilladelser:

Karrebækvej 780, 4736 Karrebæksminde
Landzonetilladelse til etablering af webbutik med lager.

Læs afgørelsen


Hammer Skolevej 7, 4700 Næstved
Landzonetilladelse til at indrette 5 udlejningsboliger med tilhørende parkeringsarealer.

Læs afgørelsen


Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. 

Klagen indgives via Klageportalen, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet senest den 9. marts 2018.

Planklagenævnet opkræver et klagegebyr. Du kan læse mere om gebyr, klageregler og -vejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 9. februar 2018