Skovrejsning på Grevensvængevej 22, 4700 Næstved skal ikke miljøvurderes

6. februar 2018

Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af skovrejsning af 3,02 ha efter screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21.

Vi har afgjort, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensrapport for at etablere skoven, da skovrejsningen ikke anses for at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Der kan klages over retlige spørgsmål. Klagefristen er fra den 6. februar 2018 til den 6. marts 2018. Se klagevejledning i afgørelsen.

Link til afgørelse

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 6. februar 2018