Ingen miljøvurdering på Suså Landevej 75 i Herlufmagle

31. januar 2019

RGS 90 Nordic A/S Herlufmagle, på Suså Landevej 75 i Herlufmagle, ønsker at foretage en sortering af den kommunalt husstandsindsamlede fraktion, som består af metal, glas og plast forud for levering til videre behandling hos AffaldPlus.

Kommunen har efter Miljøvurderingsloven vurderet, at det ikke vil give miljøproblemer.

Næstved Kommune har samtidigt meddelt miljøgodkendelse til den ansøgte aktivitet. Du kan finde flere oplysninger om miljøgodkendelsen på denne side

Alle med retlig interesse kan indtil den 28.02.2019 klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over denne afgørelse. Du kan se mere om klageregler på www.naevneneshus.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Virksomhed og Miljø
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 31. januar 2019