Regulering af privat vandløb

3. januar 2019

Næstved Kommune har modtaget et forslag om rørlægning af en ca. 200 m lang privat vandløbsstrækning. Den nuværende grøft, som blev åbnet i 2016, skrider sammen og står fuld af vand hele efteråret og vinteren, så markerne ikke kan afvandes. Derfor ønskes grøften genrørlagt.

Et udkast til tilladelse har været i 4 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Du kan læse den endelige tilladelse her:

Tilladelse (pdf. nyt vindue)

 

Tilladelsen kan påklages senest den 31. januar 2019. Klagevejledningen kan læses i tilladelsen.

 

Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 4. januar 2019