Projektforslag om rørlægning ved Spragelsevej

22. januar 2020

Næstved Kommune har udarbejdet projektforslag om rørlægning på privat ejendom ved Spragelsevej

Formålet med projektet er at sikre afvandingen af matrikel 8i, Spragelse By, Herlufmagle ved at anlægge en ny drænledning fra vejbrønd ved Spragelsevej mellem ejendommene 68 og 72, til privat brønd på ansøgers ejendom matr. 8i Spragelse By, Herlufmagle.

Projektforslag om rørlægning på Spragelsevej  (pdf, nyt vindue)

Høringssvar indkommet i høringsperioden vurderes og indarbejdes evt. i den efterfølgende godkendelse af projektet. Godkendelsen behandles efter vandløbslovens bestemmelser med en 4 ugers klageperiode.

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal senest den 21. februar 2020 sendes skriftligt til vandloeb@naestved.dk

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 24. januar 2020