Omisolering af bro over Suså

24. januar 2020

Næstved og Ringsted Kommune har godkendt Banedanmarks projekt om at ændre broen over Suså i st. 5156 m.

Som et led i elektrificering og hastighedsopgradering af Ringsted-Femern Banen skal en sporbærende bro over Susåen ombygges. Broen krydser vandløbet i st. 5156 m, på matr. 33a Vrangstrup By, Vrangstrup. Den sporbærende bro skal omisoleres. Arbejdet foregår på oversiden af broen og Susåen bliver derfor ikke påvirket af projektet.

Godkendelse til omisolering af bro over Suså (pdf, nyt vindue)

Anlægsarbejdet er omfattet af anlægsloven for Femern og dermed er §13 i anlægsloven gældende. I denne § fremgår det, at kommunalbestyrelsens afgørelse indenfor bl.a. lov om vandløb alene kan påklages af Femern A/S og Femern Landanlæg. Klagefristen er 4 uger og udløber 21. februar.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 24. januar 2020