Forslag til Lokalplan 083.1

20. januar 2020

Lokalplan 083.1 for den første byggeretsgivende etape i Stenlængegård er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020.

Formålet med Lokalplanen
Lokalplanens formål er at:
  • udlægge lokalplanens delområde 2, 4.1 og 4.2 til boligformål 
  • udlægge lokalplanens delområde 0 til kontor og serviceerhvervsformål, 
  • sikre en stærk identitet, ved at opføre boliger af høj arkitektonisk kvalitet, som indpasser sig i det eksisterende terræn og landskab,
  • skabe et sammensat boligområde, med bebyggelser opført i klyngestrukturer, organiseret omkring private gårdrum, 
  • sikre et varieret udtryk i hver enkelte boligklynge, 
  • sikre, at bebyggelsens gårdrum fremstår grønne og rekreative, 
  • sikre fællesarealer, torve og pladser langs boligvejene, og give mulighed for, at man her kan opføre fællesfaciliteter, 
  • sikre funktionelle trafik- og parkeringsforhold i området, 
  • sikre områdets rekreative kvaliteter ved at etablere grønne arealer, i form af grønne kiler mellem hver enkelte boligvej, 
  • sikre håndtering af regnvand indenfor lokalplanens område.
Borgermøde
I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag den 6. februar 2020 kl. 16.00 til 17.30 i Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.
 
4 ugers offentlig høring
Forslaget er fremlagt fra den 20. januar 2020 til den 17. februar 2020. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.
Forslag til Lokalplan 083.1 kan findes her.

Forslaget er desuden fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek, inden for normal åbningstid.

Dine muligheder
Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på e-mail til eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 17. februar 2020.
 
Miljøvurdering
Næstved Kommune har ikke udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med forslag til lokalplan 083.1. Miljøvurderingen for hele området følger Rammelokalplan 083 (i høring fra den 20. december 1019 til den 2. marts 2020). Miljøvurderingen kan ses på Næstved Kommunes hjemmeside og er fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice, Næstved Hovedbibliotek.
 
Miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagen skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse den 20. januar 2020, dvs. senest den 17. februar 2020.
 
Midlertidige retsvirkninger
For ejendomme, der er omfattet af forslaget til Lokalplan 083.1 gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af rammelokalplanforslaget, og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 20. januar 2020