Landzonetilladelser - Etablering af miniådal med genåbnet vandløb ved Enghavevej, Nr. Tvedevej, Gambakkevej og Dystedvej

12. juli 2018

Næstved Kommune har givet følgende landzonetilladelser:

 • Projektområde A
  Landzonetilladelse til etablering af miniådal med genåbnet vandløb på matrikel nr. 8c, Nr. Tvede By, Toksværd - Enghaven 3, 4684 Holmegaard
  Læs afgørelsen
 • Projektområde B
  Landzonetilladelse til genåbning af rørlagt vandløbsstrækning på matrikel nr. 6h og 6a, Nr. Tvede By, Toksværd - Enghaven 1, 4684 Holmegaard.
  Læs afgørelsen
 • Projektområde C
  Landzonetilladelse genåbning af vandløb på matrikel nr. 5a Nr. Tvede By, Toksværd og matrikel nr. 3e Dysted By, Toksværd - Gambakkevej 1, 4684 Holmegaard.
  Læs afgørelsen
 • Projektområde C
  Landzonetilladelse genåbning af vandløb på matrikel nr. 4e Nr. Tvede By, Toksværd - Nr. Tvedevej 21, 4684 Holmegaard.
  Læs afgørelsen
 • Projektområde E
  Landzonetilladelse genåbning af vandløb på matrikel nr. 4a Dysted By, Toksværd - Dystedvej 24, 4684 Holmegaard.
  Læs afgørelsen

 

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 9. august 2018

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 13. juli 2018