Indkaldelse af ideer og forslag i forbindelse med forslag til kommuneplantillæg

4. juni 2019

Næstved Kommune inviterer interesserede til at komme med idéer, synspunkter og forslag til den videre planlægning for nyt erhvervsområde ved Fladsågårdsvej.

Næstved Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for et erhvervsområde ved Fladsågårdsvej og udlægge et nyt rammeområde til erhvervsformål. Dette sker med et tillæg til Kommuneplan 2017.

Læs debatoplægget HER

Høringsperioden løber fra den 4. juni 2019 til og med den 19. juni 2019.

Alle inputs skal inden den 19. juni 2019 sendes til Næstved Kommune på mailadressen blivhoert@naestved.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 3. juni 2019