Landzonetilladelse - Landevejen 78M, Toftehøj 2 og Køberupvej 18

3. juni 2019

Næstved Kommune har i uge 23/2019 givet landzonetilladelse på Landevejen 78M, Toftehøj 2 og Køberupvej 18

Landzonetilladelse til genopførelse af en toiletbygning på matr. nr. 7000a, Boserup By, Toksværd, beliggende Landevejen 78M, 4684 Holmegaard.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til statusændring af 50 m2 udhus til galleri (erhverv) på matr. nr. 6a, Torpe By, Herlufmagle, beliggende Toftehøj 3, 4160 Herlufmagle.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af 20 x 40 m. ridebane på matr. nr. 5e, Rislev By, Rislev, beliggende Køberupvej 18, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil klage til og logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 21. juni 2019.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6080 eller på mail: 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 3. juni 2019