Tilladelse til etablering af bro over Suså

10. maj 2019

Broen skal opsættes ved Kongsgårdens arealer og arealer ejet af Næstved Kommune

Der er meddelt tilladelse efter vandløbsloven. Tilladelsen kan du se her.

Tilladelsen (pdf. nyt vindue)

Klagefristen er den 11. juni 2019.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 10. maj 2019