Landzonetilladelse på Englebjergvej 39

12. december 2017

Næstved Kommune har i uge 50/2017 givet landzonetilladelse på Englebjergvej 39

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 69,2 m² carport/udhus på matrikel 17b Stenstrup By, Rønnebæk, beliggende Englebjergvej 39, 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Myndigheder, foreninger og private, der har en væsentlig interesse i afgørelserne, kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.

Klagen indgives via Klageportalen, som du kan finde på www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagen skal være indgivet senest den 9. januar 2018.

Planklagenævnet opkræver et klagegebyr. Du kan læse mere om gebyr, klageregler og -vejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 12. december 2017