Landzonetilladelse - Ved Ringvej 4, Strædet 5 og Østre Kærvej 6

29. november 2018

Næstved Kommune har i uge 48/2018 givet landzonetilladelse ved Ringvej 4, Strædet 5 og Østre Kærvej 6

Landzonetilladelse til etablering af midlertidige arbejdsveje og arbejdsarealer på matriklerne 7, 8a, 8b, 18c og 69, alle Hammer By, Hammer, beliggende ved eller på Ringvej 4, Strædet 5 og Østre Kærvej 6, alle 4700 Næstved.

Læs afgørelsen

Landzonetilladelse til etablering af sti med underføring ved Sydbanen ved Hammer, på matr. nr. 69, Hammer By, Hammer, beliggende vest for Strædet 5 og Østre Kærvej 6, begge 4700 Næstved.

Læs afgørelsen


Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn du vil klage til og logger på portalen med NemId. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 27. december 2018.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på tlf. 5588 6110 eller på e-mail:

 

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 29. november 2018