Ingen miljøvurdering på Skovvej 7, 4684 Holmegaard

11. september 2019

Afgørelse om at kommunen ikke skal udføre en miljøvurdering af skovrejsningsprojekt på adressen Skovvej 7, 4684 Holmegaard

Næstved kommune har modtaget anmeldelse om skovrejsning på Skovvej 7, 4684 Holmegaard. Kommunen har vurderet, at der ikke er pligt til at foretage miljøvurdering (VVM) på den ansøgte skovrejsning.

Læs afgørelsen

(Se klagevejledning i afgørelsen).

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 12. september 2019