Nyt fra Næstved i uge 24

12. juni 2018

Hvis du er en del af et bylaug, kan du nu søge om tilskud til vedligehold af grønne områder i landsbyerne. Du har også mulighed for at komme med input til den nye trafikplan via et online-spørgeskema. Se mere i Nyt fra Næstved.

Læs hele Nyt fra Næstved uge 24 

 

Ved landsbyens gadekær mødes vi - vil du være med?

Hvis jeres bylaug gerne vil have støtte til at varetage vedligeholdelsen af gadekær og grønne områder, så er muligheden der nu frem til den 24. juni. Send en e-mail med. hvilke arealer det drejer sig om og send den til - Læs mere om støtteordningen her.

Hjælp os med at lave en ny trafikplan

Der skal laves en ny trafikplan, hvor der ses på fremkommelighed, cyklistforbindelser og trafiksikkerhed. Kom med input og gode idéer gennem et spørgeskema. Besvarelsen tager ca. 5 min. Find spørgeskemaet her.

Kontakt

Center for Politik og Udvikling, Kommunikation
Telefon: 5588 5050
E-mail:
Sidst opdateret den 12. juni 2018