Affaldssortering når nye højder

20. september 2019

Husholdningsaffaldet bliver ikke længere bare smidt i skraldespanden. Borgerne i Næstved Kommune har i den grad taget den nye affaldsordning til sig. Genanvendelsen af affaldet fra husholdningerne ligger på 48,8% for juli måned. 

Affaldsspande

Siden den nye affaldsordning blev indført i oktober 2018, har skraldespandene været fyldt med sorteret affald der kan genanvendelses. Faktisk går det så godt med sorteringen, at skraldebilerne siden januar har hentet mere end 6358 tons affald til genanvendelse. 

Ifølge EU's ressourcestrategi, skal der genanvendes 50% af det indsamlede husholdningsaffald inden 2022. Næstved Kommune er næsten i mål efter kun et år med den nye affaldsordning. Det er mere end selv formanden for Teknisk Udvalg Helle Jessen havde turde håbe på, og det giver endnu højere forventninger til fremtiden. 

- Der er blevet taget godt imod den nye affaldsordning, og dét, at vi allerede har nået 48,8% genanvendelse, er en succes som borgerne kan klappe sig selv på skulderne for. Det er en glæde, at vi i Næstved Kommune allerede er så gode til at sortere vores affald, og det giver kun positive udsigter for fremtiden, siger Helle Jessen.

Affaldssorteringen nytter

Den øgede interesse for affald og miljø, kan også mærkes hos kommunens Team Affald, der fortæller at mange stadig ringer for at høre, hvordan de skal sortere deres affald rigtigt, og det glæder affaldschef Søren Nielsen.

- Vi er super glade for, at mange borgere stadig kontakter os, hvis de er i tvivl eller har spørgsmål om deres affald. Det viser, at de gerne vil gøre det rigtige, og sørge for at affaldet kommer i den korrekte beholder, så det kan blive genanvendt, forklarer Søren Nielsen.

De mange tons indsamlede affald til genanvendelse, gør en stor forskel. Madaffaldet bliver omdannet til grøn energi i form af biogas og gødning. Glas, metal, hård plast, pap og papir bliver genanvendt til nye produkter. 

Fakta om affaldssamling i Næstved kommune  

Glas og plastic

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og Affald
Telefon: 5588 6071
E-mail:
Sidst opdateret den 20. september 2019