Krisehjælp

Har dit barn inden for de sidste 3 døgn været udsat for et seksuelt eller voldeligt overgreb, kan I få akut krisehjælp.

25. mar 2020

Indhold

  Center for Børn og Unge

  Center for Børn og Unge i Næstved Kommune varetager den socialfaglige indsats i forhold til børn og unge med særlige behov herunder råd og vejledning.
  Uden for normal arbejdstid kontaktes Center for Børn og Unges rådighedsvagt via politiet.

  Kontakt

  Børneafddelingen på Næstved Sygehus på telefon 5651 2000.
  Er der behov for hjælp uden for "normal arbejdstid" kan man kontakte vagthavende børnelæge på telefon 5651 2000.
  Hjælp og støtte kan også igangsættes via henvendelse til Næstved Politi på telefon 5531 1448.

  Underretning

  Hvis du ved, at et barn udsættes for seksuelt eller voldeligt overgreb, skal du underrette Center for Børn og Unge som derefter iværksætter en nærmere undersøgelse og vurderer om der skal ske politianmeldelse, hvis det ikke allerede er sket.
  Center for Børn og Unge, telefon 5588 3110.

  Skærpet underretningspligt

  Offentlige ansatte f.eks. lærer, pædagoger, sundhedsplejersker og læger m.v. der bliver bekendt med eller får mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, skal straks underrette Center for Børn og Unge, jævnfør den skærpede underretningspligt i Serviceloven Kapitel 27 Underretningspligt.

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Send digital post