Gå til hovedindhold

Døgndiamanten

Døgndiamanten varetager omsorgen og behandlingen af udsatte og svært omsorgssvigtede unge og voksne med og uden diagnoser.

Man ser et billede af en person i halv skikkelse og man ser personens ben med en hvid sko

Indhold

  Døgndiamanten er en døgninstitution, som ved kommunalreformen i 2007 blev overtaget af Næstved Kommune. Institutionen var inden da en amtslig institution, der blev oprettet i 1993.

  Socialtilsyn Øst fører tilsyn med institutionen, og afdelingerne er godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7 og § 107. Døgndiamanten er godkendt til 33 pladser.

  Døgndiamanten har afdelinger til forskellige målgrupper, som er beskrevet nedenfor:

  Målgruppen er børn/unge i alderen 12-17 (25) år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer. Rubinen er godkendt til ni pladser. Heraf er seks pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og tre pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

  Målgruppen er unge/voksne mellem 17-49 år med forandret virkelighedsop­fattelse, angst, andre psykiske vanskeligheder og borgere dømt til strafferetslig foranstaltning. Safiren er godkendt til seks pladser. Heraf er fem pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 107 for aldersgruppen 18-49 år, og en plads er godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 17 år. 

  Målgruppen er børn/unge i alderen 7-15 år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer. Opalen er godkendt til syv pladser, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7.

  Målgruppen er børn/unge i alderen 12-17 år med psykosociale vanskeligheder som spejles i ressourcer og mestringsstrategier som opmærksomheds- og personlighedsudfordringer, adfærd som er præget af tilknytningsskader og sociale- og indlæringsudfordringer og som i svær grad er udfordret med et evt. forbrug af rusmidler, er kriminalitetstruet, udviser udadrettet adfærd eller er dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden kan også benyttes til udredning af kortvarige undersøgelser samt til familiesamarbejde. Smaragden er godkendt til tre pladser. Heraf er to pladser godkendt til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 12-17 år, og en plads er godkendt som fleksibel plads til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år.

  Målgruppen er unge i alderen 16-25 år med personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser. Ametysten er godkendt til 8 pladser. Heraf er fire pladser godkendt til ophold jf. lov om social service § 66, stk. 1, 7 for aldersgruppen 16-17 år, og fire pladser er godkendt som fleksible pladser til ophold, jf. lov om social service § 66, stk. 1, nr. 7 for aldersgruppen 16-17 år, og § 107 for aldersgruppen 18-25 år. Ametysten er målrettet unge, der har behov for kompetencer til selvstændigt liv i egen bolig med job eller uddannelse. For at flytte på Ametysten skal det være sandsynligt, at beboeren kan lære at mestre egen tilværelse indenfor en opholdstid på op til et år.  

  Døgndiamanten tilbyder desuden indsatser/foranstaltninger til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de krav og forventninger, der er til forældre. Foranstaltningen er samtidig en udvidet observation af børnenes situation samt en vurdering af, hvorvidt forældrene kan støttes til udvikling i positiv retning. Der kan tilknyttes fagpersoner i det omfang, det er nødvendigt for at sikre børnenes omsorg, pleje og udvikling.

  Arbejdspladsens primære kunder er kommunale sagsbehandlere og anbringelseskonsulenter, som henvender sig i forbindelse med behov for anbringelse/støtte til en ung eller voksen borger.

  Døgndiamantens pædagogiske referenceramme er KRAP, og alle medarbejdere er bekendte med metoden og har implementeret den i hverdagen med institutionens borgere.

   

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)