Skip to main content

Døgndiamanten

Døgndiamantens ydelser er at varetage omsorgen og behandlingen af udsatte og svært omsorgssvigtede unge og voksne med og uden diagnoser.

Døgndiamanten er en døgninstitution, som ved kommunalreformen i 2007 blev overtaget af Næstved Kommune. Institutionen var inden da en amtslig institution, der blev oprettet i 1993.

Socialtilsyn Øst fører tilsyn med institutionen, og afdelingerne er godkendt efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7 og § 107. Døgndiamanten er godkendt til 33 pladser.

Døgndiamanten har afdelinger til forskellige målgrupper, som er beskrevet nedenfor:

Rubinen

Målgruppen er piger og drenge i alderen 12-18 år med omsorgssvigt, opmærksomhedsforstyrrelser, psykiske vanskeligheder og sociale problemer. Rubinen har 9 pladser jf. § 66 stk. 1, nr. 7 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 3 pladser er fleksible §§ 66. stk. 1, nr. 7 og 107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Safiren

Målgruppen er voksne mellem 18-49 år med forandret virkelighedsopfattelse, angst, andre psykiske vanskeligheder og borgere dømt til strafferetslig foranstaltning. Safiren har 6 pladser jf. § 107 i Bek. om Lov om Social Service.

Opalen

Målgruppen er piger og drenge i alderen 12-18 år med autismespektrum forstyrrelser (AFS), angst og personlighedsforstyrrelser. Opalen har 7 pladser jf. § 66 stk. 1, nr. 7 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 3 pladser er fleksible §§ 66. stk. 1, nr. 7/107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Smaragden

Målgruppen er piger og drenge i alderen 12-18 år med omsorgssvigt, personlighedsforstyrrelser og borgere dømt til strafferetslig foranstaltning. Smaragden har 3 pladser jf. § 66 stk. 1, nr. 7 i Bek. om Lov om Social Service, hvoraf 2 pladser er fleksible jf. SEL § 66. stk. 1, nr. 7/107 jf. Bek. om Lov om Social Service.

Døgndiamanten tilbyder desuden indsatser/foranstaltninger til familier, hvor forældrene ligger funktionsmæssigt og følelsesmæssigt under de krav og forventninger, der er til forældre. Foranstaltningen er samtidig en udvidet observation af børnenes situation samt en vurdering af, hvorvidt forældrene kan støttes til udvikling i positiv retning. Der kan tilknyttes fagpersoner i det omfang, det er nødvendigt for at sikre børnenes omsorg, pleje og udvikling.

Arbejdspladsens primære kunder er kommunale sagsbehandlere og anbringelseskonsulenter, som henvender sig i forbindelse med behov for anbringelse/støtte til en ung eller voksen borger.

Døgndiamantens pædagogiske referenceramme er KRAP, og alle medarbejdere er bekendte med metoden og har implementeret den i hverdagen med institutionens borgere.

Kontakt

Center for Børn og Unge

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)