Gå til hovedindhold

FamilieNetværket / Familiebehandling

FamilieNetværket er et tilbud om hjælp og støtte til børnefamilier i Næstved Kommune med henblik på at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling hos børn. Netværkets formål er at yde tidlig hjælp til børnefamilier for at sikre god udvikling hos børnene, at forældrene bliver i stand til at drage omsorg for deres børn bedst muligt, og i sidste ende forebygge anbringelse af børn udenfor hjemmet.

Efterårsbillede af en dreng, som får hjælp af en voksen til at samle blade

Indhold

  • Familiebehandling er hjælp til selvhjælp
  • Familiebehandling tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer
  • Familiebehandling inddrager hele familien, samt familiens netværk
  • Familiebehandling kan foregå i familiens hjem eller i FamilieNetværkets lokaler.
  • Familiebehandling kan være for den enkelte familie eller sammen med andre familier
  • Familiebehandling starter altid med en skriftlig samarbejdsaftale mellem forældre og familiebehandler, som er styrende for samarbejdet.

  FamilieNetværket yder hjælp til gravide samt familier med børn i alderen 0 -18 år.
  Alle familier henvises til FamilieNetværket af en børn og unge sagsbehandler.

  Familiebehandlerne i FamilieNetværket er uddannede pædagoger og har efteruddannelse i familiebehandling. Vi har også ansat psykologer, som varetager supervision til familiebehandlerne, samt terapi til nogle forældre.

  Familiebehandling varetages ifølge Lov om Social Service, kapitel 11 § 52 stk. 3.

  Familienetværkets Rådgivning

  Hvis I står i en situation, hvor I er i tvivl om,
  hvad I skal gøre i forhold til jeres børn og deres trivsel,
  kan I ringe til os og få rådgivning.
  Vi træffes fredage kl. 9-11 på tlf. 5571 7770

  I kan også kontakte os mail: raadgivning@naestved.dk

  Familienetværkets Skilsmisserådgivning.

  Kære far og mor.
  Det er vigtigt at jeres samarbejde efter skilsmisse fungerer bedst muligt.
  Vi tilbyder derfor rådgivning om samarbejdet og jeres børns trivsel,
  i forbindelse med skilsmissen.
  I kan kontakte os fredage kl. 9-11 på tlf. 5571 7770

  I kan også kontakte os mail: raadgivning@naestved.dk

  Råd og vejledning varetages ifølge Lov om Social Service, kapitel 3 § 11

  At blive forælder er en stor omvæltning, og mange føler sig sårbare i den nye rolle.

  Det kan være du/I har haft svære perioder i dit/jeres liv eller oplevelser, som kan betyde, at du/I er udfordret og sårbar i forhold til det kommende forældreskab. Her kan Minding the baby måske være noget for dig/jer.

  Minding the baby er et tilbud, der starter i graviditeten og frem til barnet er to år. Du/I får støtte af en sundhedsplejerske og en familiekonsulent, som på skift kommer på ugentlige besøg. Her støttes du/I i dagligdagssituationer, i tilknytningen og relationen mellem dit/jeres barn og dig/I som forældre.

  For at blive en del af Minding the baby kan du/I kontakte din/jeres børnesagsbehandler eller tale med sundhedsplejersken ved graviditetsbesøget.  

  Kontakt

  Center for Børn og Unge

  Børnefamilieenheden

  Telefon: 5588 3160

  Send digital post (kræver nemid)