FamilieNetværket / Familiebehandling

FamilieNetværket er et af Børn og Unge Centrets tilbud til børnefamilier i Næstved Kommune. FamilieNetværket yder hjælp og støtte til børnefamilier, for at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling hos børn. FamilieNetværkets formål er at yde tidligst mulig hjælp til børnefamilier, således at forældrene bliver i stand til bedst mulig at drage omsorg for deres børn, og børnene kommer i god udvikling, og som i sidste ende kan forebygge anbringelser af børn udenfor hjemmet.

Indhold

  Hvad er familiebehandling
  • Familiebehandling er hjælp til selvhjælp
  • Familiebehandling tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer
  • Familiebehandling inddrager hele familien, samt familiens netværk
  • Familiebehandling kan foregå i familiens hjem eller i FamilieNetværkets lokaler.
  • Familiebehandling kan være for den enkelte familie eller sammen med andre familier
  • Familiebehandling starter altid med en skriftlig samarbejdsaftale mellem forældre og familiebehandler, som er styrende for samarbejdet.
  Hvem kan få hjælp

  FamilieNetværket yder hjælp til gravide samt familier med børn i alderen 0 -18 år.
  Alle familier henvises til FamilieNetværket af en børn og unge sagsbehandler.

  Hvem er vi

  Familiebehandlerne i FamilieNetværket er uddannede pædagoger og har efteruddannelse i familiebehandling. Vi har også ansat psykologer, som varetager supervision til familiebehandlerne, samt terapi til nogle forældre.

  Lovgivning for familiebehandlingen

  Familiebehandling varetages ifølge Lov om Social Service, kapitel 11 § 52 stk. 3.

  FamilieNetværkets Rådgivning

  FamilieNetværket yder råd og vejledning til forældre, der synes de mangler redskaber til at få hverdagen med børnene til at fungere bedre.
  Forældre kan kontakte rådgivningen direkte.
  Rådgivningen kan foregå telefonisk på telefon 5571 7770, fredage kl. 9.00 – 11.00
  Eller der kan aftales tid til en samtale.

  Lovgivning for rådgivningen

  Råd og vejledning varetages ifølge Lov om Social Service, kapitel 3 § 11

  Kontakt

  CBU - Børnefamilieenheden

  Telefon: 5588 3160

  Send digital post (kræver nemid)