Skip to main content

Navngivning

Et barn skal navngives, før det er et halvt år. Det kan I gøre ved dåb eller her på siden.

Indhold

  06.01.2021 10:06

  Navngivning

  Ansøg om navngivning med NemID

  Du kan ansøge om navngivning med NemID.

  Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor. Er barnet født i Sønderjylland behandles ansøgningen i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

  For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

  For oplysninger om de sønderjyske kommuner.

  Husk at vedhæfte dokumentation

  Hvis én af barnets forældre er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis de er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest, fødsels- og dåbsattest, udenlandsk fødselsattest/birth certificate eller lignende på den eller de forældre.

  Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

  Medunderskriv ansøgning om navngivning med NemID

  Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navngivning, der allerede er udfyldt af den anden forælder, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

  Du skal medunderskrive indenfor 14 dage fra ansøgningsdatoen. Hvis ikke der medunderskrives, bliver sagen ikke modtaget af myndigheden.

  Hvis du ikke kan få NemID

  Hvis du ikke har eller kan få NemID, kan du udfylde en navngivningsblanket.

  Den skal sendes til det sogn, hvor I bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, skal den sendes til den kommune, hvor fødslen er registreret.

  For oplysninger om dit sogn, se sogn.dk

  For oplysninger om sønderjyske kommuner.

  Spørgsmål i forbindelse med navngivningen

  Har du spørgsmål i forbindelse med navngivningen, kontakt da sognet, hvor du bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, så kontakt den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret.

  For kontaktoplysninger til sognet se på sogn.dk.

  Find oplysninger om sønderjyske kommuner.

  Alle skal have et navn

  Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

  Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

  Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på Kirkeministeriets hjemmeside.

  Du kan læse mere om navngivning og navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

  Dåb og navngivning i et anerkendt trossamfund udenfor Sønderjylland

  I kan også vælge at navngive jeres barn ved dåb i et anerkendt trossamfund. Det kræver, at én af jer tilhører et anerkendt trossamfund, og at trossamfundet har en anerkendt præst.

  Barnet bliver ved dåben skrevet ind i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.

  De anerkendte trossamfund, der fører ministerialbøger, er:

  • Den Katolske Kirke i Danmark
  • Den reformerte menighed i Fredericia
  • Den franske-reformerte menighed i København
  • Den tysk-reformerte menighed i København
  • Det Mosaiske Troessamfund
  • Metodistkirken i Danmark
  • Den ortodokse russiske kirkes menighed i København
  • Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i København
  • Svenska Gustafsförsamlingen i København
  • Den til St. Alban’s English Church i København hørende menighed

  Hvis barnet er født i Sønderjylland skal det navngives ved anmeldelse til kommunen.

  Hvis du vil klage over personregisterførerens afgørelse vedrørende navngivning

  Du kan sende din klage med bilag til personregisterføreren. Personregisterføreren sender din klage og alle sagens dokumenter til Familieretshuset. Familieretshuset sender dig et brev, når de har modtaget klagesagen.

  Personregisterføreren har pligt til at oplyse dig om, hvordan du klager, hvad tidsfristen er, og hvad du kan klage over.

  Læs mere om klagemuligheder og hvem der behandler din ansøgning på Familieretshusets hjemmeside.

  Hvornår får du en attest på dit barn?

  Når du har søgt om navn på dit barn, får du ikke automatisk tilsendt en attest. Hvis du har søgt digitalt med NemID, vil du modtage en bekræftelse på navnet i din E-boks, når ansøgningen om navngivning er behandlet. På det tidspunkt kan alle myndigheder se i CPR, at dit barn har fået navn.

  Hvis du alligevel ønsker en attest på dit barn, kan du bestille en Personattest med NemID. Bestillingen kan også ske ved henvendelse til dit bopælssogn, - eller for børn født i Sønderjylland, til den kommune, hvor fødslen er registreret.

  For bestilling med NemID klik på Attester:

  For bestilling uden NemID, kan du finde dit bopælssogn på Sogneportalen

  For oplysninger om sønderjyske kommuner:

  Ved henvendelser til bopælssognet eller en fødekommune i Sønderjylland, skal du medbringe legitimation.

  Skrevet af Kirkeministeriet